Thời hạn hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập

Thời hạn hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập
Trần Thanh Rin

Tôi muốn hỏi thời hạn hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập được quy định như thế nào? – Văn Đại (Lâm Đồng)

Thời hạn hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập

Thời hạn hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập là gì?

Chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; trưởng, phó các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Trong đó, tổ chức khoa học công nghệ công lập là tổ chức được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

(Khoản 2, 4 Điều 3 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN)

2. Thời hạn hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN, thời hạn hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quy định như sau:

- Người được thuê đảm nhiệm chức danh người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập được ký hợp đồng xác định thời hạn không quá 36 tháng.

Chậm nhất 90 ngày trước khi hết thời hạn hợp đồng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người được thuê theo hợp đồng đã ký kết và các thỏa thuận trước đó để xem xét, tiếp tục ký hợp đồng xác định thời hạn tối đa là 36 tháng với người được thuê nếu đáp ứng yêu cầu;

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo theo hợp đồng đã ký kết bằng hình thức Hội đồng đánh giá quy định tại Điều 10 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN;

- Hợp đồng ký kết giữa các bên thực hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BKHCN.

3. Thẩm quyền kỳ hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập

Cụ thể tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN quy định về thẩm quyền kỳ hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập như sau:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ ký hợp đồng với người được thuê;

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN (hoặc ủy quyền người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập) ký hợp đồng với người được thuê.

4. Khi nào chấm dứt hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập được quy định như sau:

- Hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng mà một trong hai bên hoặc cả hai bên không có nhu cầu gia hạn.

- Hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chấm dứt khi các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo không hoàn thành công việc theo hợp đồng và được Hội đồng đánh giá bỏ phiếu không hoàn thành với tỷ lệ phiếu trên 50% tổng số phiếu của thành viên Hội đồng;

+ Người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục, không có khả năng hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng hoặc trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh và các sự kiện khách quan khác như chiến tranh, sáp nhập, giải thể, thu hẹp chức năng nhiệm vụ của bên thuê theo quy định pháp luật;

+ Người được thuê thiếu trung thực trong kê khai hồ sơ, cung cấp thông tin cá nhân phục vụ xem xét điều kiện, tiêu chuẩn để được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoặc vi phạm cam kết không làm việc cho tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị - xã hội ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam có hoạt động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam;

+ Người được thuê vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Người được thuê vi phạm quy định Luật Khoa học và Công nghệ;

+ Người được thuê bị trục xuất theo quy định pháp luật Việt Nam.

(Điều 11 Thông tư 07/2023/TT-BKHCN)

Thông tư 07/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 10/7/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

197 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;