Thay đổi cơ cấu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 20/02/2023

Cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều chỉnh thế nào theo quy định mới? - Minh Sơn (Kiên Giang)

Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 20/02/2023

Thay đổi cơ cấu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 20/02/2023 (Hình từ Internet)

Ngày 16/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó:

Thay đổi cơ cấu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 20/02/2023

Điều 3 Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

1. Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính.

3. Vụ Pháp chế.

4. Vụ Đào tạo.

5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

6. Vụ Thư viện.

7. Vụ Văn hóa dân tộc.

8. Vụ Gia đình.

9. Văn phòng Bộ.

10. Thanh tra Bộ.

11. Cục Di sản văn hóa.

12. Cục Nghệ thuật biểu diễn.

13. Cục Điện ảnh.

14. Cục Bản quyền tác giả.

15. Cục Văn hóa cơ sở.

16. Cục Hợp tác quốc tế.

17. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

18. Cục Thể dục thể thao.

19. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

20. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

21. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

22. Báo Văn hóa.

23. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

24. Trung tâm Công nghệ thông tin.

25. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

(Như vậy, so với quy định hiện hành, không còn quy định về các đơn vị: Vụ Thi đua, Khen thưởng, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch.

Đồng thời, bổ sung Cục Thể dục thể thao và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.)

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 21 đến khoản 25 là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao có con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này.

Vụ Kế hoạch, Tài chính có 04 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 04 phòng.

Lưu ý:

- Vụ Thi đua, Khen thưởng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

- Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

 

Nghị định 01/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2023 và thay thế Nghị định 79/2017/NĐ-CP.

Như Mai

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1704 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;