Thành lập thôn, tổ dân phố mới cần điều kiện gì?

Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà chỉ là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư cùng chung địa bàn cư trú thuộc phạm vi khu vực cấp xã. Theo quy định, không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn, tổ dân phố mới. Việc thành lập thôn, tổ dân phố mới cần đáp ứng những điều kiện sau:

 

Quy mô số hộ gia đình:

 • Đối với thôn:
  • Ở vùng đồng bằng: Có ≥ 200 hộ gia đình;
  • Ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo: Có ≥ 100 hộ gia đình;
 • Đối với tổ dân phố:
  • Ở vùng đồng bằng: Có ≥ 250 hộ gia đình;
  • Ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo: Có ≥ 150 hộ gia đình.

Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các thôn hiện có của xã thành tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.

Điều kiện khác: Thôn và tổ dân phố phải có:

 • Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân.
 • Riêng đối với thôn phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.

Quy trình thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Thẩm quyền thành lập: Theo quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BNV: Việc thành lập thôn, tổ dân phố mới do UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương và chỉ đạo UBND cấp huyện giao UBND cấp xã xây dựng Đề án thành lập.

Nội dung đề án: Đề án thành lập thôn, tổ dân phố mới gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Sự cần thiết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;
 • Tên gọi của thôn mới, tổ dân phố mới;
 • Vị trí địa lý, ranh giới của thôn mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);
 • Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn mới, tổ dân phố mới;
 • Diện tích tự nhiên của thôn mới, tổ dân phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;
 • Các điều kiện khác.
 • Đề xuất, kiến nghị.

Quy trình thành lập:

 • UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập.
 • Tổng hợp ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.
  Nếu trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn, tổ dân phố mới tán thành với Đề án thành lập thì UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã chuyển đến, UBND cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới của UBND cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình UBND cấp tỉnh.
  Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của UBND cấp huyện.

Hồ sơ trình UBND cấp tỉnh gồm:

 • Tờ trình của UBND cấp huyện (kèm theo Tờ trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện);
 • Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.
 • Căn cứ vào hồ sơ trình của UBND cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
4942 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;