Thành lập Công ty dịch vụ kế toán cần điều kiện gì?

Dịch vụ kế toán là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó để thành lập công ty dịch vụ kế toán người quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh.

 

Luật Kế toán 2003 có quy định: Hành nghề kế toán là hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của doanh nghiệp hoặc cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện dịch vụ kế toán. Công ty dịch vụ kế toán là một tổ chức đứng ra nhận làm các công việc thuộc phòng kế toán của công ty theo một thỏa thuận về nguyên tắc, hợp đồng làm việc mà không chịu sự quản lý cũng như không thuộc quân số của công ty đó.

Để thành lập Công ty dịch vụ kế toán cần phải đáp ứng một số quy định theo Luật doanh nghiệp, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Về hình thức và cơ cấu tổ chức:

Công ty dịch vụ kế toán có thể được thành lập dưới các hình thức là: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

Về ngành nghề kinh doanh:

Tổ chức có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán quy định tại Điều 43 Nghị định 129/2004/NĐ-CP như sau:

 • Làm kế toán;
 • Làm kế toán trưởng;
 • Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;
 • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;
 • Tư vấn tài chính;
 • Kê khai thuế;
 • Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

Về chứng chỉ hành nghề và điều kiện về nhân sự công ty dịch vụ kế toán:

Thông tư 72/2007/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện đăng ký hành nghề kế toán đối với doanh nghiệp dịch vụ kế toán như sau:

 •  Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

 

Thông tư 72 còn quy định về điều kiện đối với cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán như sau:

Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán:

 • Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Luật Kế toán;
 • Có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp;
 • Có văn phòng và địa chỉ giao dịch;
 • Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Riêng đối với người nước ngoài đăng ký hành nghề kế toán cá nhân tại Việt Nam phải có thêm điều kiện được phép cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên, trừ khi có quy định khác trong các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết hoặc gia nhập.

Đối với người hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán:

 • Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Luật Kế toán;
 • Có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp;
 • Có hợp đồng lao động làm việc trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Tại một thời điểm nhất định, người hành nghề kế toán chỉ được đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hoặc một doanh nghiệp kiểm toán, hoặc đăng ký hành nghề cá nhân.

Người đăng ký hành nghề kế toán từ lần thứ hai trở đi phải có thêm điều kiện tham dự đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định tại  khoản 6 Thông tư 72.

Về hồ sơ đăng ký hành nghề kế toán:

Giám đốc doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải căn cứ Đơn đăng ký hành nghề kế toán của người hành nghề kế toán và các quy định về điều kiện hành nghề kế toán để xét duyệt xem người đó có đủ điều kiện hành nghề trong năm đó hay không, nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ đăng ký hành nghề kế toán của doanh nghiệp nộp cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền để xem xét xác nhận.

Hồ sơ đăng ký hành nghề kế toán lần đầu, gồm:

 • Danh sách đăng ký hành nghề kế toán năm…(Phụ lục số 03/KET) kèm theo Đơn đăng ký hành nghề kế toán của từng cá nhân có đủ điều kiện trong danh sách đăng ký;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ;
 • Bản sao công chứng hoặc có chữ ký và dấu xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp dịch vụ kế toán đối với Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên của Giám đốc doanh nghiệp và của các cá nhân có tên trong danh sách đăng ký;
 • 03 ảnh 3x4 chụp ở thời điểm làm đơn đăng ký của từng cá nhân có tên trong danh sách đăng ký.

Những người đã đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán năm trước nếu được Giám đốc doanh nghiệp chấp thuận đủ điều kiện tiếp tục đăng ký hành nghề năm sau thì không phải làm hồ sơ đầy đủ như đăng ký lần đầu mà chỉ làm Đơn đăng ký hành nghề kế toán theo mẫu.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đăng ký hành nghề kế toán từ lần thứ hai trở đi chỉ nộp “Danh sách đăng ký hành nghề kế toán năm.

 

1458 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;