Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Xin cho tôi hỏi thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế được quy định thế nào? - Hoàng Nam (Bình Phước)

Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau: 

Ngày 11/4/2024, Bộ trưởng Bộ y tế ban hành Quyết định 921/QĐ-BYT quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 921/QĐ-BYT

Theo đó, Quyết định 921/QĐ-BYT quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả thuê dịch vụ công nghệ thông tin; sửa chữa, bảo dưỡng tài sản là xe ô tô, phương tiện vận tải khác, máy móc, thiết bị) phục vụ hoạt động và nhiệm vụ được giao của các đơn vị dự toán thuộc (các Cục và Văn phòng Bộ) và trực thuộc Bộ Y tế, đơn vị dự toán thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Chủ chương trình, dự án, phi dự án viện trợ nước ngoài, Ban quản lý chương trình, dự án viện trợ nước ngoài do Bộ Y tế làm chủ chương trình, dự án, Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách thuộc hoặc trực thuộc Bộ Y tế, trừ các trường hợp sau đây:

- Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng nguồn vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm c khoản 2 Điều 37 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

- Gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị không quá 200 triệu đồng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 91 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (thực hiện theo Quyết định 4788/QĐ-BYT năm 2021).

- Mua sắm theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu 2023.

Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ như sau:

- Người đứng đầu các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, đơn vị dự toán thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế trực tiếp sử dụng nguồn vốn quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ để phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ được giao.

- Người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được giao làm Chủ chương trình, dự án, phi dự án viện trợ nước ngoài, hoặc Giám đốc Ban quản lý chương trình, dự án viện trợ nước ngoài do Bộ Y tế làm chủ chương trình, dự án quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ để thực hiện các hoạt động được phê duyệt tại văn kiện, kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện hằng năm của chương trình, dự án, phi dự án viện trợ nước ngoài.

- Giám đốc các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách thuộc hoặc trực thuộc Bộ Y tế quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ để thực hiện các hoạt động của Quỹ.

(Điều 3 Quyết định 921/QĐ-BYT năm 2024)

Nguồn vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 921/QĐ-BYT

- Nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao (không bao gồm nguồn vốn đầu tư công).

- Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong trường hợp không hình thành dự án đầu tư công.

- Nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về phí.

- Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ không hoàn lại ODA và không thuộc ODA của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ nước ngoài dành cho Việt Nam (gọi chung là vốn viện trợ nước ngoài), vốn đối ứng để thực hiện các chương trình, dự án, phi dự án viện trợ nước ngoài do Bộ Y tế quản lý (không bao gồm nguồn vốn đầu tư công).

- Nguồn vốn vay trong nước, nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Nguồn kinh phí của Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách thuộc hoặc trực thuộc Bộ Y tế.

- Nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.

(Điều 2 Quyết định 921/QĐ-BYT năm 2024)

Nguyễn Ngọc Quế Anh

228 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;