Tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất

Tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất
Trần Thanh Rin

Có phải sẽ tiến hành tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất đúng không? – Thanh Hà (Đà Nẵng)

Tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất

Tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 763/QĐ-BTNMT ngày 25/03/2024 về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 90/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất

Cụ thể các nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện Kế hoạch này như sau:

- Nghiên cứu ưu tiên nguồn lực và tập trung xây dựng, triển khai các chương trình về bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học có tính liên vùng để góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quy hoạch .

- Hoàn thiện chính sách thu ngân sách nhà nước đối với đất đai, tài sản, tài nguyên; cơ chế khai thác nguồn lực từ đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy hoạch và tại các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu, cơ chế phối hợp liên vùng, liên ngành trong ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích đầu tư giảm phát thải trong các lĩnh vực.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường không khí, nước, đất tại các đô thị lớn, lưu vực sông, biển. Quản lý chất thải rắn, trọng tâm là quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa.

Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn; tăng cường các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, giảm thiểu các tác động môi trường từ các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chủ động giám sát các đối tượng, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường. Tăng cường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

- Khẩn trương hoàn thành việc lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp, thống nhất và đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 81/2023/QH15; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo rà soát các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, bảo đảm mối quan hệ giữa các loại quy hoạch theo quy định tại Điều 6 của Luật Quy hoạch. Việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp có mâu thuẫn được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Việc thực hiện các nội dung trên phải đảm bảo mục đích và yêu cầu như sau:

- Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030 đề ra;

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ trì đánh giá các chỉ tiêu và nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thuộc nhiệm vụ Chính phủ gia Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ phải xác định rõ các đơn vị chủ trì triển khai thực hiện, đơn vị phối hợp, tiến độ triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Xem thêm tại Quyết định 763/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 25/03/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

182 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;