Quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật các tổ chức tín dụng 2010 được ban hành ngày 20/11/2017. Đáng chú ý tại Luật này là nội dung bổ sung mới về quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt cũng như những trường hợp chấm dứt kiểm soát đặc biệt.

Cụ thể, Khoản 27 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 đã sửa đổi, bổ sung Mục I Chương VIII Luật các tổ chức tín dụng 2010, bổ sung các Điều 145a, 145b vào sau Điều 145 Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật các tổ chức tín dụng 2010 vào kiểm soát đặc biệt và thành lập Ban kiểm soát đặc biệt để kiểm soát hoạt động của tổ chức tín dụng đó.

Ngân hàng Nhà nước quy định các nội dung sau đây:

  • Hình thức kiểm soát đặc biệt, thời hạn kiểm soát đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt, chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng;
  • Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt phù hợp với hình thức kiểm soát đặc biệt và thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng đó được chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khắc phục được tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Điều 130 Luật các tổ chức tín dụng 2010;
  • Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được sáp nhập, hợp nhất vào tổ chức tín dụng khác hoặc bị giải thể;
  • Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để tiến hành thủ tục phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Xem thêm tại: Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực ngày 15/1/2018 sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2010

651 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;