Quy trình đánh giá việc đáp ứng và phân loại đáp ứng GDP

Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc được ban hành ngày 09/2/2018. Một trong những nội dung cơ bản tại văn bản này là quy định về quy trình đánh giá việc đáp ứng và phân loại đáp ứng GDP.

Cụ thể, theo Điều 7 Thông tư 03/2018/TT-BYT, quy trình đánh giá việc đáp ứng và phân loại đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc được quy định như sau:

* Quy trình đánh giá:

Bước 1: Đoàn đánh giá công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá, mục đích, nội dung và kế hoạch đánh giá dự kiến tại cơ sở phân phối.

Bước 2: Cơ sở phân phối trình bày tóm tắt về tổ chức, nhân sự và hoạt động triển khai, áp dụng GDP hoặc các nội dung cụ thể theo nội dung của đợt đánh giá.

Bước 3: Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế việc triển khai áp dụng GDP tại cơ sở phân phối theo từng nội dung cụ thể.

Bước 4: Đoàn đánh giá họp với cơ sở phân phối để thông báo tồn tại phát hiện trong quá trình đánh giá (nếu có); đánh giá mức độ của từng tồn tại; thảo luận với cơ sở phân phối trong trường hợp cơ sở phân phối không thống nhất với đánh giá của Đoàn đánh giá đối với từng tồn tại; đánh giá về mức độ đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GDP của cơ sở phân phối.

Bước 5: Lập và ký biên bản:

Đoàn đánh giá có trách nhiệm lập Biên bản đánh giá GDP theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này; biên bản phải phân loại mức độ đáp ứng GDP của cơ sở phân phối theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và liệt kê, phân tích tồn tại mà cơ sở cần khắc phục sửa chữa (nếu có); nội dung thống nhất và chưa thống nhất giữa Đoàn đánh giá và cơ sở phân phối.

Biên bản đánh giá GDP được Lãnh đạo cơ sở phân phối cùng Trưởng Đoàn đánh giá ký xác nhận. Biên bản đánh giá phải thể hiện được thành phần Đoàn đánh giá, địa điểm, thời gian, phạm vi đánh giá và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại cơ sở phân phối, 02 bản lưu tại Sở Y tế.

* Đánh giá mức độ tuân thủ GDP:

Việc đánh giá mức độ tuân thủ GDP của cơ sở phân phối theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này, gồm các mức độ sau đây:

  • Cơ sở phân phối tuân thủ GDP ở mức độ 1;
  • Cơ sở phân phối tuân thủ GDP ở mức độ 2;
  • Cơ sở phân phối tuân thủ GDP ở mức độ 3.

Xem thêm: Thông tư 03/2018/TT-BYT có hiệu lực ngày 26/3/2018. 


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
1392 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (cấp huyện)

Tôi muốn biết thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cấp huyện được thực hiện như thế nào? - Hồng Nhung (Đà Nẵng)

Tổng hợp về quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng trong quan hệ nhân thân

Tôi muốn biết trong quan hệ nhân thân, vợ và chồng có các quyền và nghĩa vụ như thế nào? - Khánh Linh (Gia Lai)

Tiêu chuẩn của Viên chức đăng kiểm hạng I

Xin cho tôi hỏi các tiêu chuẩn của Viên chức đăng kiểm hạng I được quy định như thế nào? - Cẩm Loan (Lâm Đồng)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;