Quy định về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND TPHCM

Xin hỏi việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND TPHCM được quy định thế nào? – Minh Thái (TPHCM)

Quy định về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Quy định về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND TPHCM (Hình từ internet)

Quy định về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Nội dung đề cập tại Quyết định 20/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

2. Nội dung thẩm định bao gồm:

- Việc đáp ứng các yêu cầu về căn cứ điều chỉnh, điều kiện điều chỉnh và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đảm bảo tính pháp lý, tính khả thi và phù hợp với quy chuẩn hiện hành và các quy chuẩn khác có liên quan.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp kết quả thẩm định bằng văn bản, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch của mình.

3. Thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

4. Hồ sơ trình thẩm định bao gồm như sau:

- Báo cáo của cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg, các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan, văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về các nội dung điều chỉnh quy hoạch.

- Các bản vẽ thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch; có sự tham chiếu, so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt.

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

- Nội dung ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng bao gồm: Căn cứ, điều kiện và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, sự phù hợp với quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn khác có liên quan.

- Hồ sơ gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng bao gồm: Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Xây dựng; hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg và báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định cục bộ điều chỉnh quy hoạch.

- Hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng được gửi bằng một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp tại Bộ Xây dựng hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua hệ thống văn bản điện tử.

- Thời gian Bộ Xây dựng cho ý kiến không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp nếu quá thời hạn cho ý kiến theo quy định mà Bộ Xây dựng không có ý kiến thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định việc phê duyệt theo thẩm quyền được thí điểm phân cấp.

2. Trường hợp ý kiến khác nhau giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng.

3. Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải có đầy đủ các nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo nguyên tắc tập trung vào nội dung cần điều chỉnh, nội dung không điều chỉnh của quy hoạch đã phê duyệt vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

4. Thời gian phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không kể thời gian lấy ý kiến của Bộ Xây dựng).

5. Bản vẽ, các hồ sơ liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt và hồ sơ quy hoạch đã cập nhật phải được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đóng dấu xác nhận, làm căn cứ, cơ sở quản lý, triển khai thực hiện. Gửi 01 bộ hồ sơ đầy đủ về Bộ Xây dựng để lưu, theo dõi.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 20/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

Dương Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

792 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;