Quy định về điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/7/2024

Quy định về điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/7/2024
Lê Trương Quốc Đạt

Cho tôi hỏi điều lệ của tổ chức tín dụng được quy định mới nhất như thế nào theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024? - Ái Nhi (Trà Vinh)

Quy định về điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/7/2024

Quy định về điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Quy định về điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/7/2024

Quy định về điều lệ của tổ chức tín dụng theo Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như sau:

- Điều lệ của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;

+ Nội dung hoạt động;

+ Thời hạn hoạt động;

+ Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc);

+ Thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc);

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần;

+ Người đại diện theo pháp luật;

+ Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và kiểm toán nội bộ;

+ Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín dụng; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát;

+ Các trường hợp, thủ tục giải thể;

+ Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, e, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc);

+ Các trường hợp chấm dứt và thủ tục chấm dứt tư cách thành viên;

+ Quyền, nghĩa vụ của thành viên;

+ Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông qua quyết định của Đại hội thành viên, cách thức bầu đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thành viên trong trường hợp Đại hội thành viên tổ chức theo hình thức đại hội đại biểu;

+ Nguyên tắc chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

+ Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và khoản lỗ.

- Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng phải gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng từ ngày 01/7/2024

Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng theo Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

- Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

- Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 82 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Xem thêm Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Luật Các tổ chức tín dụng 2010 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024, trừ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

 

495 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;