Quy định về cơ cấu tổ chức của ASOEN Việt Nam

Quy định về cơ cấu tổ chức của ASOEN Việt Nam
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết cơ cấu tổ chức của ASOEN Việt Nam được quy định thế nào? ASOEN Việt Nam có những nhiệm vụ gì? – Tố Uyên (Khánh Hòa)

Quy định về cơ cấu tổ chức của ASOEN Việt Nam

Quy định về cơ cấu tổ chức của ASOEN Việt Nam (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 29/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3610/QĐ-BTNMT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam.

Quy định về cơ cấu tổ chức của ASOEN Việt Nam

Cụ thể tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 3610/QĐ-BTNMT năm 2023, thành viên ASOEN Việt Nam bao gồm Chủ tịch ASOEN Việt Nam, các Nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam và Văn phòng ASOEN Việt Nam.

(1) Chủ tịch ASOEN Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cử, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo điều phối các hoạt động của ASOEN Việt Nam.

(2) Các Nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định kiện toàn tại Quyết định 1739/QĐ-BTNMT năm 2023, gồm:

- Nhóm công tác ASOEN Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học.

- Nhóm công tác ASOEN Việt Nam về quản lý tài nguyên nước.

- Nhóm công tác ASOEN Việt Nam về các thành phố bền vững về môi trường.

- Nhóm công tác ASOEN Việt Nam về giáo dục môi trường.

- Nhóm công tác ASOEN Việt Nam về môi trường biển và đới bờ.

- Nhóm công tác ASOEN Việt Nam về biến đổi khí hậu.

- Nhóm công tác ASOEN Việt Nam về hóa chất và chất thải.

- Đầu mối quốc gia về hợp tác ASEAN - Trung Quốc về môi trường.

- Đầu mối của Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN.

- Đầu mối phối hợp về Ủy ban thi hành Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (AATHP).

Trưởng nhóm, Phó trưởng nhóm và đơn vị đầu mối Nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam do Chủ tịch ASOEN Việt Nam quyết định phân công nhân sự căn cứ Quyết định 1739/QĐ-BTNMT năm 2023 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trưởng nhóm, Phó trưởng nhóm làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ do Chủ tịch ASOEN Việt Nam phân công. Nhiệm kỳ làm việc của Trưởng nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam là 3 năm, được tái bổ nhiệm nhiệm kỳ tiếp theo quyết định của Chủ tịch ASOEN Việt Nam.

(3) Văn phòng ASOEN Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập, đặt tại Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Chủ tịch ASOEN Việt Nam chỉ đạo, điều phối chung và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác ASEAN trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền của Chủ tịch ASOEN Việt Nam và liên kết và hỗ trợ các hoạt động của các nhóm trực thuộc ASOEN Việt Nam.

Văn phòng ASOEN Việt Nam bao gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng và các công chức, cán bộ do Chủ tịch ASOEN Việt Nam bổ nhiệm và quyết định.

05 nhiệm vụ của ASOEN Việt Nam

ASOEN Việt Nam có các nhiệm vụ như sau:

(1) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ ASOEN.

(2) Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASOEN; chủ trì điều phối và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ Việt Nam phải thực thi trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường; chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện tại Việt Nam trong khuôn khổ ASOEN.

(3) Tổng hợp tình hình hoạt động của ASOEN và ASOEN Việt Nam để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Thư ký quốc gia về ASEAN và các cơ quan chức năng liên quan khác; đề xuất và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch hợp tác về môi trường giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế; Kế hoạch hàng năm và dài hạn của ASOEN Việt Nam, tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

(4) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong quá trình điều phối và thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp tác ASEAN - Việt Nam về môi trường.

(5)Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Thư ký quốc gia về ASEAN.

(Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 3610/QĐ-BTNMT năm 2023)

Quyết định 3610/QĐ-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 1456/QĐ-TCMT năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

382 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;