Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Xin cho tôi hỏi Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 được quy định như thế nào? - Minh Hà (Thái Nguyên)

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 (Hình từ internet)

Ngày 10/4/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn 2579/HD-BNN-TCCB về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

(1) Nội dung thi đua:

Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua:

- Khối các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ: Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách liên quan đến chương trình giảm nghèo. Chủ động, tích cực nghiên cứu, rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo.

- Khối các đơn vị sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo thuộc Bộ: Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa bàn nghèo thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình giảm nghèo, thông qua việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất; xây dựng mô hình; đào tạo tập huấn cho nông dân.

- Khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Chủ động, tích cực hỗ trợ, huy động nguồn lực, hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ các địa phương khó khăn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống; mở rộng liên kết với Hợp tác xã, nông dân trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

- Các cơ quan của Bộ tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo các tấm gương người tốt việc tốt vì người nghèo, tạo khí thế thi đua, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới trong xóa đói, giảm nghèo.

- Các khối thi đua thuộc Bộ căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thiết thực, hiệu quả.

(2) Tiêu chí đánh giá:

* Đối với tập thể:

- Có việc làm cụ thể hỗ trợ, có sáng kiến tác dụng thiết thực trong tham mưu, đề xuất chính sách, mô hình giảm nghèo bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giúp người nghèo tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu và tăng dần tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

* Đối với cá nhân:

- Tích cực tham gia thực hiện các hoạt động do thủ trưởng và cấp ủy đơn vị tổ chức về việc thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo.

- Có việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, có sáng kiến đóng góp vào nhiệm vụ chung của đơn vị.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị được giao.

(3) Hình thức khen thưởng:

- Khen thưởng hàng năm: Hội đồng thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị đánh giá thành tích trong triển khai tổ chức phong trào thi đua này để đưa vào thành tích chung của các tập thể, cá nhân phục vụ công tác xét thi đua khen thưởng theo hình thức khen thưởng theo công trạng hàng năm.

- Khen thưởng tại dịp sơ/tổng kết phong trào thi đua: Đến kỳ sơ, tổng kết phong trào, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Bộ xem xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào thi đua.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 2579/HD-BNN-TCCB ngày 10/4/2024.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

288 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;