Phân loại hợp tác xã theo 4 quy mô từ 01/7/2024

Xin cho tôi hỏi phân loại hợp tác xã theo 4 quy mô theo quy định mới có đúng không? - Ngọc Hiền (Bến Tre)

Phân loại hợp tác xã theo 4 quy mô từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Phân loại hợp tác xã theo 4 quy mô từ 01/7/2024

Theo Điều 16 Luật Hợp tác xã 2023 (có hiệu lực từ 01/7/2024) quy định phân loại hợp tác xã như sau:

- Hợp tác xã được phân loại siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn theo tiêu chí số lượng thành viên chính thức và một trong hai tiêu chí sau:

+ Doanh thu;

+ Tổng nguồn vốn.

- Hợp tác xã siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn được xác định theo lĩnh vực hoạt động.

Như vậy, theo quy định mới, hợp tác xã được phân loại theo 4 quy mô: siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn.

2. Tổ chức quản trị của hợp tác xã được quy định thế nào?

- Tổ chức quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm hai loại:

+ Tổ chức quản trị đầy đủ bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc);

+ Tổ chức quản trị rút gọn bao gồm Đại hội thành viên, Giám đốc, kiểm soát viên.

-  Hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa, lớn, liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên phải tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ.

- Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ, liên hiệp hợp tác xã dưới 10 thành viên có thể tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ hoặc tổ chức quản trị rút gọn.

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang tổ chức theo tổ chức quản trị rút gọn phát triển thành hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa, lớn, liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên thì Đại hội thành viên gần nhất phải quyết định việc chuyển sang tổ chức quản trị đầy đủ.

(Điều 56 Luật Hợp tác xã 2023)

3. Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ và nhỏ được hưởng chính sách gì?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về chính sách hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro như sau:

- Hỗ trợ chi phí kiểm toán cho hợp tác xã quy mô siêu nhỏ và nhỏ khi được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

- Hỗ trợ tổ chức đại diện, hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong việc thực hiện đánh giá rủi ro, tư vấn tài chính; tư vấn kiểm soát nội bộ, tư vấn kiểm toán nội bộ cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Như vậy, hỗ trợ chi phí kiểm toán cho hợp tác xã quy mô siêu nhỏ và nhỏ khi được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

4. Hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hợp tác xã gồm những gì?

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp không đủ điều kiện; từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định của LLuật Hợp tác xã 2023;

+ Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

+ Hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

+ Lợi dụng quyền hạn để làm trái với các quy định của pháp luật về hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đăng ký, hoạt động và thực hiện hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin sai lệch, không trung thực liên quan đến hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

+ Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023; hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và pháp luật có liên quan;

+ Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

+ Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực, làm giả giấy tờ để trục lợi;

+ Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

- Đối với thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm thành viên;

+ Cung cấp thông tin không trung thực cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

(Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023)

Nguyễn Ngọc Quế Anh

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

366 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;