Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch

Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch
Trần Thanh Rin

Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch là nội dung được đề cập tại Thông tư 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 do Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch

Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch (Hình từ Internet)

Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch

Cụ thể tại Điều 4 Thông tư 32/2023/TT-BTC quy định về nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch như sau:

- Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thực hiện theo Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

- Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Thông tư 09/2020/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh;

- Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi;

- Thông tư 33/2021/TT-BGTVT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải;

- Thông tư 09/2022/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư 04/2023/TT- BVHTTDL quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch do các Bộ, cơ quan trung ương ban hành theo thẩm quyền.

Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 113/2018/TT-BTC về giá trong hoạt động quy hoạch.

Cụ thể, giá trong hoạt động quy hoạch được xác định trên cơ sở các khoản chi phí cho hoạt động quy hoạch được thuê mua ngoài.

Căn cứ tính chất của hoạt động, nội dung phải triển khai thực hiện và các quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, giá trong hoạt động quy hoạch bao gồm một hoặc một số khoản chi phí sau đây:

- Khoản chi phí thuê chuyên gia tư vấn.

- Khoản chi phí mua trang bị máy móc, thiết bị.

- Khoản chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác.

Cơ quan lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có trách nhiệm quyết định giá trong hoạt động quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch được giao sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp

(Trừ trường hợp quy hoạch liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

(Điều 5 Thông tư 32/2023/TT-BTC và Điều 3 Thông tư 113/2018/TT-BTC)

Nguyên tắc xác định giá trong hoạt động quy hoạch

Việc xác định giá trong hoạt động quy hoạch được thực hiện theo các nguyên tắc tại Điều 4 Thông tư 113/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:

- Phù hợp với nội dung, tính chất hoạt động quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Phù hợp với phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật giá số 11/2012/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Phù hợp với nội dung, định mức chi của các hoạt động có tính tương đồng được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; phù hợp với quy định về định mức trong hoạt động quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 55 Luật Quy hoạch.

Thông tư 32/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 14/7/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

227 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;