Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
Nguyễn Thị Diễm My

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải có những nội dung chính nào? – Thu Thảo (Đà Nẵng)

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 95/QĐ-BGTVT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải bao gồm:

(1) Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực về GTVT do Bộ GTVT quản lý, bao gồm lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng và đăng kiểm phương tiện.

(2) Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

* Ban hành kế hoạch theo dõi

- Nội dung hoạt động: Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện: Các Vụ, các Cục thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở GTVT).

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/02/2024.

* Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động

+ Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật.

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở GTVT.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

* Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật chung

+ Nội dung hoạt động: Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý. Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Cơ quan thực hiện: Các Vụ, các Cục thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Sở GTVT.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

+ Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

* Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cụ thể

- Nội dung hoạt động

Thực hiện việc kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật tại một số đơn vị thuộc ngành GTVT.

- Cơ quan thực hiện: Các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

* Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý.

- Cơ quan thực hiện: Các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Cục thuộc Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát.

* Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

(3) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải được thực hiện căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

187 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;