Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ TN&MT giai đoạn 2023 – 2024

Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ TN&MT giai đoạn 2023 – 2024
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết việc phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ TN&MT giai đoạn 2023 - 2024 sẽ có những nội dung hoạt động nào? – Quốc Tiến (Đà Nẵng)

Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ TN&MT giai đoạn 2023 – 2024

Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ TN&MT giai đoạn 2023 – 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 25/8/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2461/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 của Bộ.

Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ TN&MT giai đoạn 2023 – 2024

Cụ thể, các nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2023 – 2024 như sau:

(1) Công tác chỉ đạo

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chiến lược quốc gia Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ và các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ và Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của các các đơn vị trực thuộc;

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch.

(2) Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức

- Xây dựng chương trình, kế hoạch truyền thông với những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền hiệu quả hơn nữa về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tổ chức các cuộc thi, tọa đàm và các hoạt động truyền thông khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, các tin, bài đăng tải trên Báo Tài nguyên và Môi trường; Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, cổng thông tin, trang tin hoặc bản tin của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Tổ chức các cuộc thi; tọa đàm về phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, các tin, bài đăng tải trên Báo Tài nguyên và Môi trường; Cổng thông tin điện tử của Bộ, cổng thông tin, trang tin hoặc bản tin của các đơn vị trực thuộc Bộ.

(3) Duy trì và hoàn thiện mô hình “công sở không khói thuốc”

- Các đơn vị căn cứ kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực tế tại đơn vị; tiếp tục hoàn thiện các mô hình về công sở không khói thuốc nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hằng năm, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, có mô hình hay, hiệu quả trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

(4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ gồm thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là hoạt động xây dựng “môi trường không khói thuốc”.

- Các đơn vị chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.

Mục tiêu kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ TN&MT giai đoạn 2023 – 2024

(1) Mục tiêu chung

Thực thi nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, giảm nhu cầu sử dụng và tiến đến từ bỏ các sản phẩm thuốc lá nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá và nguy cơ hít phải khói thuốc lá thụ động gây ra. Tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(2) Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn để 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu biết về tác hại của thuốc lá và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2024. Tiếp tục duy trì nhân rộng và mô hình “công sở không khói thuốc” tại văn phòng làm việc, phòng họp của các cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền, vận động phấn đấu từ nay đến năm 2024 giảm 30% - 40% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang hút thuốc từ bỏ sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Quyết định 2461/QĐ-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

545 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;