Những lưu ý khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng

Hướng dẫn cách thức sử dụng hình ảnh cờ Đảng là nội dung tại Quy định 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023.

Đối tượng sử dụng hình ảnh cờ Đảng

Tại Điều 16 Quy định 99-QĐ/TW quy định về đối tượng sử dụng hình ảnh cờ Đảng như sau:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, bao gồm cả các tổ chức, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài được sử dụng hình ảnh có Đảng để trang trí, in ấn, ghi hình, trình chiếu... và các công nghệ, ứng dụng phần mềm hiện đại khác phục vụ trong những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội, tuyên truyền cổ động, văn hoá, nghệ thuật.

Những hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng

Căn cứ Khoản 5, Khoản 6 Điều 23 Quy định 99-QĐ/TW quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng gồm có:

- Sử dụng, chia sẻ hình ảnh cờ Đảng bị xuyên tạc, xúc phạm, bóp méo trên Internet, mạng xã hội và các nền tảng công nghệ khác.

- Sử dụng hình ảnh cờ Đảng trong các phần mềm trò chơi điện tử.

Ngoài ra, tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 25 Quy định 99-QĐ/TW quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thì Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, gỡ bỏ, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng trên Internet, mạng xã hội. Yêu cầu các nhà mạng cung cấp dịch vụ xoá bỏ các thông tin xuyên tạc, bóp méo hình ảnh cờ Đảng trên Internet, mạng xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà xuất bản rà soát, chỉnh sửa các hình ảnh của cờ Đảng theo quy định.

Những lưu ý khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng

Những lưu ý khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng (Hình từ internet)

Những lưu ý khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng

* Sử dụng trên phông nền màn hình (màn hình Led....) của hội trường, sân khấu khi tổ chức các sự kiện

Căn cứ Điều 17 Quy định 99-QĐ/TW quy định sử dụng hình ảnh cờ Đảng tại các vị trí này tuân thủ nguyên tắc, bố cục cờ Đảng tại Khoản 1 Điều 5, Chương II Quy định 99-QĐ/TW , bảo đảm thống nhất, trang nghiêm. Cụ thể:

Tại hội trường, phòng họp: Vị trí, khoảng cách giữa cờ Đảng, cờ Tổ quốc với khẩu hiệu "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM" nhìn tổng thể phải cân đối, hài hoà với không gian của lễ đài, cụ thể:

- Cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên trái lễ đài (nhìn từ dưới lên). Tượng bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bên phải phía dưới cờ Đảng và cờ Tổ quốc, nhìn cân đối, hài hoà với không gian.

- Đinh lưỡi liềm của cờ Đảng ngang bằng với đỉnh cánh trên ngôi sao vàng của cờ Tổ quốc.

- Cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí theo tư thế đang bay, bảo đảm hài hòa với tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian lễ đài. Trường hợp trang trí theo hình thức cờ xếp thì sử dụng một trong các hình thức sau: Cờ xếp dọc, cờ xếp chéo đơn, cờ xếp chéo đôi hoặc hình thức khác sao cho phù hợp, trang trọng, tính thẩm mỹ cao.

* Sử dụng hình ảnh cờ Đảng tại trụ sở cơ quan, đơn vị của Đảng ở các cấp

Theo Điều 18 Quy định 99-QĐ/TW quy định sử dụng hình ảnh cờ Đảng tại trụ sở cơ quan, đơn vị của Đảng ở các cấp như sau hình ảnh cờ Đảng được in, khắc, gắn, đắp nổi ở mặt chính, trên cao, vị trí trung tâm, trang trọng nhất của toà nhà để mọi người dễ nhận biết.

* Sử dụng hình ảnh cờ Đảng trên các văn bản, giấy tờ, biểu trưng, ấn phẩm

Căn cứ Điều 19 Quy định 99-QĐ/TW đề cập về sử dụng hình ảnh cờ Đảng trên các văn bản, giấy tờ, biểu trưng, ấn phẩm thì hình ảnh cờ Đảng được in, khắc ở vị trí trang trọng, thể hiện sự tôn kính, phù hợp với tính chất, nội dung trên những văn bản, giấy tờ, ấn phẩm, biểu trưng sau:

- Thẻ đảng viên, Huy hiệu Đảng, kỷ niệm chương, bằng khen của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp.

- Các văn bản của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp.

- Thẻ cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng,

- Các văn bản đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Các thư từ, thiếp mời, phong bì của lãnh đạo Đảng trong giao thiệp với các cơ quan nước ngoài.

- Trên văn bằng, chứng chỉ đào tạo về công tác Đảng.

- Trên sổ ghi sinh hoạt chi bộ và cuộc họp của các tổ chức đảng.

- In, khắc trên hòm phiếu bầu đại biểu tham dự đại hội đảng bộ các cấp; bầu các chức danh thuộc các cơ quan của Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

- In trên các ấn phẩm của Đảng (sách, báo, tạp chí, tài liệu, tờ gấp) cả bản điện tử và bản in giấy để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

- In trên trang phục, huy hiệu cài áo, cặp sách, biểu tượng, biểu trưng của cơ quan, tổ chức.

* Sử dụng hình ảnh cờ Đảng trong video, clip, phần mềm và qua các phương tiện công nghệ hiện đại

Theo Điều 20 Quy định 99-QĐ/TW quy định về sử dụng hình ảnh cờ Đảng trong video, clip, phần mềm và qua các phương tiện công nghệ hiện đại như sau:

- Cờ Đảng được ghi hình trong các video, clip, trình chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Việc ghi hình, trình chiếu tuyệt đổi bảo đảm đúng quy định, không sai sót.

- Hình ảnh cờ Đảng được trình chiếu bằng hiệu ứng đèn Led, Laze, công nghệ trình diễn: 3D Mapping, 3D Scanning, thực tế ảo (VR), VR360, thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo mở rộng (XR), công nghệ trình chiếu Hologram 3D... và các công nghệ tiên tiến, hiện đại khác để tổ chức sự kiện, trình diễn nghệ thuật khi được uỷ ban nhân dân cùng cấp đồng ý.

- Hình ảnh cờ Đảng được sử dụng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và các phần mềm phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị bảo đảm tính chính trị, trang trọng.

* Sử dụng hình ảnh cờ Đảng trên các tượng đài, phù điêu, cụm mô hình cổ động tuyên truyền, trang trí bằng hoa, xếp hình bằng người hoặc các vật liệu khác

Căn cứ Điều 21 Quy định 99-QĐ/TW  quy định về sử dụng hình ảnh cờ Đảng trên các tượng đài, phù điêu, cụm mô hình cổ động tuyên truyền, trang trí bằng hoa, xếp hình bằng người hoặc các vật liệu khác bao gồm:

- Cờ Đảng hoặc biểu tượng "Búa - Liềm" được tạo khắc trên các tượng đài, phù điêu (có thể sử dụng hình thức sáng tạo cách điệu) phù hợp với không gian và ý nghĩa của công trình.

- Cờ Đảng được tạo dựng trên các mô hình cổ động tuyên truyền, được kết bằng hoa, tiểu cảnh hoa hoặc bằng các loại vật liệu khác trên các tuyến phố, khu vực cửa ngõ, cổng chào, nơi diễn ra các sự kiện, nơi biểu diễn văn hoá, nghệ thuật trong những ngày Tết, lễ lớn của dân tộc, đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng khác khi được uỷ ban nhân dân cùng cấp đồng ý.

- Cờ Đảng có thể được xếp bằng người, hoặc các loại vật liệu, phương tiện khác, thể hiện niềm tin đối với Đảng, tình yêu đối với quê hương, đất nước.

* Sử dụng hình ảnh cờ Đảng trong những trường hợp khác

Tại Điều 22 Quy định 99-QĐ/TW đề cập về sử dụng hình ảnh cờ Đảng trong những trường hợp khác thì sử dụng hình ảnh cờ Đảng trong hoạt động chính trị - xã hội, tuyên truyền cổ động, văn hoá nghệ thuật, trưng bày triển lãm, trình chiếu... nhưng bảo đảm tính chính trị, thẩm mỹ, trang trọng, có ý nghĩa tuyên truyền và được uỷ ban nhân dân cùng cấp cho phép.

Nguyễn Phạm Nhựt Tân

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

628 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;