Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lao động và Xã hội (mới nhất)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lao động và Xã hội (mới nhất)
Quốc Tuấn

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lao động và Xã hội (mới nhất)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lao động và Xã hội (mới nhất) (Hình từ internet)

Ngày 12/6/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Vị trí và chức năng của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Căn cứ Điều 1 Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH năm 2024, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách và nghiên cứu ứng dụng; giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

Viện là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ; hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định khác có liên quan.

Viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Viện có tên giao dịch quốc tế là Institute of Labour Science and Social Affairs, viết tắt là ILSSA.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Theo Điều 2 Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lao động và Xã hội bao gồm:

- Xây dựng, trình Bộ kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Bộ; kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và chính sách, nghiên cứu ứng dụng trong ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Thông tin, phân tích, dự báo trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Tổ chức thực hiện điều tra, thống kê; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ; tổ chức thực hiện tư vấn, xác định, tuyển chọn, thẩm định kinh phí, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học của Bộ.

- Là đầu mối giúp Bộ thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Tham gia xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, chương trình mục tiêu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tham gia phản biện khoa học và nghiên cứu đánh giá dự án luật, chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Tổ chức hoặc liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội khi được phép đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định của pháp luật.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/6/2024.

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

250 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;