Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập

Hiện nay, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản lý trong Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quy định như thế nào? – Thế Anh (Bắc Ninh)

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập (Hình từ internet)

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập

Thông tư 19/2022/TT-BKHCN quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản lý trong Tổ chức khoa học và công nghệ công lập như sau:

(1) Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý

- Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản lý phân công; nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm kỳ và hằng năm; đề xuất nội dung và các vấn đề cần thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản lý.

- Dự các cuộc họp của Hội đồng quản lý, góp ý kiến, biểu quyết về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của Hội đồng quản lý. Chịu trách nhiệm về các quyết định của Hội đồng quản lý, và chịu trách nhiệm cá nhân về biểu quyết của mình trong các cuộc họp Hội đồng quản lý.

- Bảo mật thông tin được cung cấp theo quy định pháp luật.

(2) Thư ký của Hội đồng quản lý

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý theo quy định tại khoản (1) và trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý những nhiệm vụ sau đây:

- Tổng hợp thông tin về hoạt động của đơn vị báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý; chuẩn bị chương trình nghị sự, tài liệu, giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng quản lý; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng quản lý;

- Chuẩn bị các báo cáo, văn bản giải trình với cơ quan nhà nước và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng quản lý;

- Nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý giao và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

(3) Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý

- Điều hành hoạt động và ký các văn bản theo ủy quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều này và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

(4) Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý

- Điều hành Hội đồng quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

- Tổ chức việc giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; kết quả quản lý điều hành của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm kỳ và hằng năm, hằng quý của Hội đồng quản lý; lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý.

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản lý; ủy quyền cho Phó chủ tịch chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý trong trường hợp vắng mặt; chỉ đạo chuẩn bị các chương trình, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản lý.

- Ký các văn bản của Hội đồng quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật hoặc theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Dương Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

388 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;