Nguyên tắc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Nguyên tắc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc nào? – Hồng Hương (Quảng Nam)

Nguyên tắc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Nguyên tắc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

1. Nguyên tắc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 06/2023/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

- Thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược phải tuân thủ các bước lồng ghép theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phải tuân thủ các bước lồng ghép theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật về quy hoạch;

- Nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch dựa trên phân tích kịch bản biến đổi khí hậu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phải thể hiện trong mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược, quy hoạch.

2. Các yêu cầu lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2023/TT-BTNMT, các yêu cầu lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch bao gồm:

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; có sự tham gia của các bên liên quan; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực;

- Xem xét toàn diện, khách quan, liên ngành, liên vùng, dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn của quốc gia và quốc tế, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trình độ phát triển, nguồn lực của quốc gia và địa phương; tận dụng được tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu;

- Phù hợp với mục tiêu, phạm vi, nội dung chiến lược, quy hoạch theo từng cấp, ngành, lĩnh vực và đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

3. Nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch bao gồm:

- Kịch bản biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu được sử dụng trong việc xác định mục tiêu dài hạn của chiến lược, quy hoạch;

- Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được lồng ghép vào nội dung của chiến lược, quy hoạch;

- Kết quả phân tích, đánh giá giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được sử dụng trong việc xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược, quy hoạch.

(Khoản 1 Điều 93 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Ứng phó với biến đổi khí hậu là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

(Khoản 32 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

4. Các bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

4.1. Đối với chiến lược

Theo Điều 6 Thông tư 06/2023/TT-BTNMT, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược thực hiện trong quá trình xây dựng chiến lược theo các bước sau:

- Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược;

- Phân tích tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép vào chiến lược;

- Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược;

- Lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép.

4.2. Đối với quy hoạch

Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch thực hiện trong quá trình lập quy hoạch theo các bước sau:

- Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Phân tích tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép vào quy quy hoạch;

- Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch;

- Lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép.

Xem thêm nội dung tại Thông tư 06/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

774 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;