Nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mới nhất)

Nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mới nhất)
Quốc Tuấn

Nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mới nhất)

Nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mới nhất)

Nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mới nhất) (Hình từ internet)

Ngày 31/5/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 726/QĐ-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

Nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mới nhất)

Theo đó, nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được sửa đổi như sau:

- Bộ thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu. Mọi hoạt động của Bộ phải tuân thủ quy định của Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ phải xử lý, giải quyết công việc theo đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

- Một đơn vị, một cá nhân thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một đơn vị, một cá nhân chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công chịu trách nhiệm chính về kết quả, chất lượng, tiến độ của công việc được phân công.

- Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc của Bộ, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền.

- Phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đề cao trách nhiệm trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin khi thực hiện nhiệm vụ và triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, bảo đảm phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

- Công khai, minh bạch, đổi mới hoạt động của đơn vị; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

- Bảo đảm công tác phát ngôn, bảo mật, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

- Ngoài việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, các đơn vị và cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này thực hiện theo các quy chế, quy định chuyên môn của Bộ trong từng lĩnh vực công tác và quy chế làm việc của đơn vị.

Trước đây, tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 quy định nguyên tắc làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Bộ làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mọi hoạt động của Bộ phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ. Công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ phải xử lý, giải quyết công việc theo đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

- Mỗi việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị, một cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công phải chịu trách nhiệm chính về kết quả, chất lượng, tiến độ của công việc được phân công.

- Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc của Bộ, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của công chức, viên chức và người lao động; đề cao trách nhiệm trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin khi thực hiện nhiệm vụ và triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

- Bảo đảm dân chủ, công khai, rõ ràng, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính và chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động.

- Ngoài việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, các đơn vị và cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này thực hiện theo các quy chế, quy định chuyên môn của Bộ trên từng lĩnh vực công tác.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 726/QĐ-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 31/5/2024.

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

242 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;