Nghiên cứu đề xuất xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh TMĐT

Nghiên cứu đề xuất xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh TMĐT
Dương Châu Thanh

Tại Thông báo 460/TB-TCT ngày 21/5/2024 có đề cập nội dung nghiên cứu đề xuất xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.

Ngày 21/5/2024, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 460/TB-TCT kết luận tại Hội nghị về triển khai công tác cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành thuế năm 2024.

Nghiên cứu đề xuất xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh TMĐT

Nghiên cứu đề xuất xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh TMĐT (Hình từ internet)

Nghiên cứu đề xuất xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh TMĐT

Theo đó, Tổng cục Thuế giao Cục CNTT chủ trì:

- Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục phương án giải quyết các đề xuất của các Cục Thuế về cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, nguồn nhân lực CNTT... (tháng 6/2024).

- Phối hợp với Ban Cải cách rà soát lại các hoạt động trong Kế hoạch chuyển đổi số của ngành (tháng 5/2024).

- Phối hợp với các Vụ/đơn vị nghiên cứu đề xuất của Cục Thuế về việc xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh TMĐT (tháng 10/2024).

- Tham mưu, báo cáo Tổng cục nội dung triển khai tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dưới góc nhìn chuyển đổi số (tháng 12/2024).

Như vậy, trong thời gian tới các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế còn giao một số nhiệm vụ với các cơ quan như:

**Giao Ban Cải cách chủ trì:

- Rà soát, hoàn thiện và trình Tổng cục ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 (tháng 5/2024).

- Xây dựng Kế hoạch, nội dung làm việc trực tiếp với từng Vụ/đơn vị và tiếp tục lấy ý kiến các Cục Thuế để hoàn thiện Dự thảo hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế đến năm 2030 và Dự thảo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của 63 Cục Thuế. Trình báo cáo Tổng cục phê duyệt, ban hành: (i) Hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý thuế và (ii) Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 (tháng 6/2024).

- Tổng hợp những vướng mắc, những tồn tại trong chính sách, cơ chế quản lý thuế theo phản ánh của các Cục Thuế, những khoản thu không hiệu quả, chưa phù hợp với định hướng cải cách, chuyển đổi số, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục (tháng 6/2024).

- Rà soát các quy trình nghiệp vụ theo góc nhìn chuyển đổi số trình báo cáo Tổng cục (tháng 8/2024).

- Phối hợp cùng Cục CNTT đồng chủ trì tham mưu, báo cáo Tổng cục nội dung triển khai tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dưới góc nhìn chuyển đổi số (tháng 12/2024).

**Giao Vụ DNNCN chủ trì nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ về xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. (tháng 08/2024).

**Giao Vụ Chính sách chủ trì:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về sửa đổi luật quản lý thuế, chính sách thuế theo kế hoạch đã giao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo an toàn cho cán bộ thuế thực thi công vụ (Theo tiến độ).

- Rà soát các quy định về chính sách thuế, quản lý thuế để đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; có cơ sở pháp lý để ứng dụng những công nghệ mới trong quản lý thuế (Theo tiến độ).

**Giao Cục KTNB chủ trì:

- Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa trong công tác KTNB, ứng dụng công nghệ mới trong thực hiện các quy trình có liên quan, đặc biệt là chế độ thông tin báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại về thuế. Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục về nội dung xây dựng, bổ sung các quy định về cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ; quy định về công khai thông tin, văn bản, quy trình nghiệp vụ phục vụ tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và công tác tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đúc kết các dấu hiệu, hành vi tham nhũng của công chức, viên chức (tháng 12/2024).

- Phối hợp với Ban Cải cách đề xuất bổ sung các chỉ số đánh giá hiệu quả công tác KTNB, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế (tháng 5/2024).

- Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục để đề xuất các quy định bảo vệ quyền lợi, giải trừ trách nhiệm cho cán bộ thuế khi thực hiện đúng quy định pháp luật và quy trình quản lý thuế (tháng 6/2024).

- Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục nội dung về xây dựng quy chế phân quyền chức năng các ứng dụng trong ngành thuế phục vụ kiểm soát thông tin trong quá trình cải cách hiện đại hóa, chuyển đổi số ngành thuế và công tác kiểm tra nội bộ đột xuất theo dấu hiệu rủi ro (tháng 12/2024).

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 460/TB-TCT ngày 21/5/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

76 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;