Nghị định 68/2018/NĐ-CP: Cách thức xác minh thiệt hại được bồi thường

Nghị định 68/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 15/5/2018. Theo đó, Nghị định này hướng dẫn chi tiết về cách xác minh thiệt hại được bồi thường được quy định tại Điều 45 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017.

Cụ thể, theo Điều 14 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, cách thức xác minh thiệt hại quy định tại Điều 45 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được quy định như sau: 

- Việc xác minh thiệt hại được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau đây:

 • Xác định các thiệt hại được Nhà nước bồi thường trong văn bản yêu cầu bồi thường;
 • Yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 16 Nghị định 68/2018/NĐ-CP;
 • Tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người yêu cầu bồi thường với cá nhân, tổ chức có liên quan. Việc tổ chức trao đổi ý kiến phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của cá nhân, tổ chức tham gia;
 • Đề nghị giám định các tài liệu, chứng cứ mà người yêu cầu bồi thường đưa ra trong hồ sơ trong trường hợp có căn cứ cho rằng các tài liệu, chứng cứ đó là giả mạo hoặc trong trường hợp cần thiết khác;
 • Xem xét, đánh giá hiện trạng tài sản tại nơi có tài sản bị thiệt hại;
 • Lấy ý kiến bằng văn bản của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại và mức bồi thường mà người yêu cầu bồi thường yêu cầu trong hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 68/2018/NĐ-CP;
 • Định giá tài sản, giám định thiệt hại theo quy định tại Điều 17 Nghị định 68/2018/NĐ-CP;
 • Trường hợp một trong các thiệt hại mà người yêu cầu bồi thường đã cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 68/2018/NĐ-CP và đúng quy định của pháp luật thì người giải quyết bồi thường tiến hành xác minh tại chỗ đối với thiệt hại đó.

Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại thì việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản và có chữ ký của người giải quyết bồi thường, chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu bồi thường vào từng trang của biên bản. Biên bản phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm lập biên bản;
 • Lý do kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại;
 • Thời hạn xác minh thiệt hại được kéo dài.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Nghị định 68/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2018.  

494 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;