Khẩn trương cấp Giấy khai sinh điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử

Khẩn trương cấp Giấy khai sinh điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử
Trần Thanh Rin

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 522/QĐ-BTP ngày 07/4/2023, trong đó phải khẩn trương cấp Giấy khai sinh điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử.

Khẩn trương cấp Giấy khai sinh điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử

Khẩn trương cấp Giấy khai sinh điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử (Hình từ Internet)

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 522/QĐ-BTP ngày 07/4/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo (Kế hoạch)

Khẩn trương cấp Giấy khai sinh điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử

Cụ thể tại Quyết định 522/QĐ-BTP ngày 07/4/2023, Bộ Tư pháp đã nêu ra một số nội dung cần thực hiện trong Kế hoạch phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia như sau:

- Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Đề án 06 để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện;

- Tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đùng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện;

- Rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023;

- Khẩn trương thực hiện cấp Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử;

- Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm

- Rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

- Rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn;

- Lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả;

Thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật,...);

Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số;

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định 45/2020/NĐ-CPNghị định 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định;

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính;

- Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa;

- Quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú.

- Nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNelD và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

…..

(Xem thêm nội dung tại Quyết định 522/QĐ-BTP ngày 07/4/2023)

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh

Theo đó, kế hoạch phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia phải đảm bảo các mục đích, yêu cầu sau đây:

* Mục đích

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2023.

- Đẩy mạnh, triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 để đạt được các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

* Yêu cầu

- Kế hoạch được xây dựng bám sát Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2023; các chỉ tiêu, nội dung cụ thể cần phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ, của các đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2023.

Xem thêm tại Quyết định 522/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1591 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;