Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Xin cho tôi hỏi Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có những nội dung gì? - Ngọc Ánh (Bình Phước)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 12/04/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 304/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo đó, nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 như sau:

(1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phố biến và tập huấn nội dung Luật

- Biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đổi với các cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

+ Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2025.

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại các địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

+ Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2025.

- Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở Trung ương và địa phương thực hiện.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

+ Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, người trực tiếp làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự của các bộ, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo.

(2) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật.

- Ở Trung ương

+ Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, gửi kết quả về Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2024.

- Ở địa phương

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, gửi kết quả rà soát về Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2024.

(3) Xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật

- Xây dựng Nghị định quy định về phân loại, phân nhóm và xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan.

+ Thời gian trình Chính phủ: Trước ngày 15/10/2024.

- Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan.

+ Thời gian trình Chính phủ: Trước ngày 15/10/2024.

- Xây dựng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc Nhóm đặc biệt theo quy định của Luật.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương có liên quan.

+ Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Trước ngày 15/10/2024.

- Xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan có liên quan.

+ Thời gian ban hành: Trước ngày 15/11/2024.

(4) Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Định kỳ và khi có yêu cầu.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

115 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;