Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022

Việc triển khai Luật Dầu khí 2022 được Thủ tướng ban hành Kế hoạch chi tiết những nội dung gì?

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022 (Hình từ internet)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022

Quyết định 1135/QĐ-TTg năm 2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Luật Dầu khí 2022 được Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 14/11/2022 tại Kỳ họp thứ 4, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Nhằm triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022 kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022 với các nội dung sau:

(1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Dầu khí 2022

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Dầu khí 2022 thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 và các năm tiếp theo (nếu cần thiết).

(2) Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Dầu khí năm 2022.

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (thay thế Nghị định 95/2015/ND-CPNghị định 33/2013/NĐ-CP) theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1529/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 4.

- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2023 (phụ thuộc vào đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (nếu cần thiết)

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.

- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.

- Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động dầu khí (phụ thuộc vào kết quả rà soát).

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.

- Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung về thuế trong hoạt động dầu khí (phụ thuộc vào kết quả rà soát).

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

+ Cơ quan phối hợp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.

(3) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí

- Ở Trung ương

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: hằng năm.

- Ở địa phương

+ Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định.

+ Thời gian hoàn thành: hằng năm.

(4) Theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về dầu khí

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: các bộ, ngành, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.

+ Thời gian thực hiện: hằng năm.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 1135/QĐ-TTg năm 2023.

Dương Châu Thanh

225 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;