Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 của Bộ Tư pháp

Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 của Bộ Tư pháp
Quốc Tuấn

Xin cho tôi hỏi Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 của Bộ Tư pháp như thế nào? - Ngọc Châu (Bình Phước)

Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 của Bộ Tư pháp

Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 của Bộ Tư pháp (Hình từ internet)

Ngày 28/3/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 511/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 của Bộ Tư pháp

Theo đó, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2024 với nội dung như sau:

(1) Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền

* Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Quyết định ban hành Kế hoạch;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

* Lồng ghép lãnh đạo thực hiện công tác dân quân tự vệ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Quyết định ban hành Kế hoạch;

- Thời gian thực hiện: Hằng tháng trong năm 2024.

* Triển khai và thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền và kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Quyết định, văn bản/kế hoạch;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của từng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

* Phối hợp với các đơn vị khác có liên quan nghiên cứu xây dựng các kế hoạch/phương án tác chiến

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Kế hoạch, phương án;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên/Khi có yêu cầu.

* Tham mưu Lãnh đạo Bộ tham dự các phiên họp của Bộ Quốc phòng và các cuộc họp, hội nghị khác về công tác quốc phòng

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo, tài liệu;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

(2) Tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị xây dựng pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Sản phẩm: Văn bản góp ý, thẩm định;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(3) Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động

* Rà soát, quản lý theo dõi lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên, nữ chuyên môn cần cho quân đội, phương tiện cần huy động cho chiến tranh và nguồn nhập ngũ năm 2025

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Công văn, văn bản, tài liệu hướng dẫn;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

* Tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn cán bộ Ban chỉ huy, cán bộ tự vệ; huấn luyện tự vệ, lực lượng dự bị động viên; hội thi, hội thao; diễn tập của Bộ Quốc phòng và các cơ quan có thẩm quyền

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

* Tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ thường trực cơ quan trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

(4) Giáo dục quốc phòng và an ninh

* Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, các Trường Cao đẳng Luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Theo Chương trình/Kế hoạch phối hợp.

(5) Thông tin tuyên truyền về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh ở Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm: Tin, bài;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

(6) Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh

Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

(7) Bảo đảm ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Ban chỉ huy quân sự; Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ;

- Sản phẩm: Kế hoạch, dự toán;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 511/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 28/3/2024.

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

180 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;