Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
Trần Thanh Rin

Cho tôi hỏi chi tiết nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 là gì? – Anh Tuấn (Khánh Hòa)

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 05/03/2024, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 271/QĐ-BHXH về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024.

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Theo đó, Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 sẽ tập trung những nhiệm vụ quan trọng như sau:

(1) Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành

- Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024

- Tiếp tục tập trung số hoá, gắn việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; Đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng DVC quốc gia;

- Xây dựng, hoàn thiện, cập nhật Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá theo Thông tư 01/2023/TT-VPCP; Danh mục mã kết quả giải quyết TTHC; Danh mục mã loại giấy tờ theo quy định của BHXH Việt Nam (điểm b khoản 2 Điều 14 Quyết định 1333/QĐ-BHXH ngày 25/9/2023).

(2) Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC; Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp DVC phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm DVC trực tuyến liên thông trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm DVC trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2024.

- Thực hiện tái cấu trúc quy trình; cung cấp DVC trực tuyến liên thông đối với DVC/TTHC: “Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ” mức độ Toàn trình:

+ Rà soát, tái cấu trúc quy trình, phối hợp xây dựng quy trình liên thông cung cấp DVC trực tuyến.

+ Phối hợp hoàn thiện DVC trực tuyến liên thông trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử.

+ Hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm DVC trực tuyến liên thông trên Cổng DVC Quốc gia.

- Rà soát, chuẩn hóa tờ khai, biểu mẫu; tái cấu trúc quy trình đối với các DVC trực tuyến ngành BHXH đang cung cấp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm DVC trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

- Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tăng cường các tiện ích, đa dạng hoá các hình thức đóng, sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, nộp tiền đóng và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Số người nhận các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên tỷ lệ 68%.

- Tổ chức thực hiện Phương án đơn giản hóa TTHC

- Nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo cung cấp DVC trực tuyến theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Phối hợp hoàn thiện các danh mục dùng chung trên Cổng DVC quốc gia.

(3) Công bố, công khai TTHC và cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

- Kiểm soát về hình thức, nội dung và trình ban hành Quyết định công bố TTHC (do các đơn vị nghiệp vụ soạn thảo)

- Công khai TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý có đủ điệu kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình (theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP)

- Đăng tải Quyết định công bố TTHC và văn bản quy định, hướng dẫn về TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tạp chí BHXH

(4) Tiếp nhận, chuyển xử lý, cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết PAKN về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân

- Tiếp nhận, chuyển xử lý PAKN về quy định hành chính

- Xử lý PAKN về quy định hành chính

- Công khai kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính

(5) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC

- Theo dõi tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC của BHXH tỉnh, thành phố trên Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” toàn Ngành.

(6) Công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ TTHC; kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC.

- Tổ chức kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố theo kế hoạch.

(7) Ứng dụng CNTT trong thực hiện kiểm soát TTHC

- Tiếp tục nâng cấp Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành BHXH đáp ứng yêu cầu về quy trình, quy định nghiệp vụ của Ngành; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành BHXH với Cổng DVC quốc gia.

- Tiếp tục tích hợp DVC trên Ứng dụng VssID.

- Kết nối dữ liệu, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ từ Cổng dịch vụ công quốc gia đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

(8) Công tác truyền thông

- Truyền thông về các hoạt động cải cách TTHC của Ngành.

- Đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số; tăng cường hiệu quả truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội.

- Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ ngành BHXH năm 2024 theo Kế hoạch

(9) Báo cáo công tác kiểm soát TTHC: Xây dựng báo cáo về công tác kiểm soát TTHC (theo Mẫu báo cáo kèm theo)

Xem thêm tại Quyết định 271/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 05/03/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

188 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;