Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023

Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023
Quốc Tuấn

Xin cho tôi hỏi Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023 như thế nào? - Hoàng Thái (Cà Mau)

Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023

Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023 (Hình từ internet)

Ngày 09/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1094/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023.

Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023 với nội dung như sau:

(1) Mục đích, yêu cầu

* Mục đích

Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục đại học (GDĐH) ban hành năm 2012 và sửa đổi bổ sung một số điều năm 2018 giai đoạn 2019-2023 (Luật GDĐH), cụ thể như sau:

- Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống trong thực hiện Luật GDĐH và các chính sách pháp luật liên quan để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH.

- Nghiên cứu nhiệm vụ mới được Đảng, Chính phủ giao tại các nghị quyết, chỉ thị, Đề án Chính phủ có liên quan phát triển GDĐH trong giai đoạn mới để đề xuất các nội dung cần thể chế hóa trong Luật GDĐH.

- Nghiên cứu các bối cảnh của khu vực và thế giới, ảnh hưởng của sự phát triển khoa học công nghệ tới đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai để đề xuất các nội dung cần bổ sung trong quy định của Luật GDĐH.

* Yêu cầu

- Việc sơ kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất và toàn diện các nội dung liên quan đến GDĐH, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

- Bám sát Đề cương sơ kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú trọng phân tích tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật GDĐH và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình sơ kết các văn bản, phát huy vai trò của các cơ sở GDĐH trong việc thực hiện sơ kết.

(2) Phạm vi, nội dung và hình thức sơ kết

* Phạm vi, nội dung sơ kết

- Phạm vi sơ kết:

+ Việc sơ kết được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, tại tất cả các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH.

+ Mốc thời gian thông tin, số liệu sơ kết: Tính từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2023.

- Nội dung sơ kết: Rà soát toàn diện các quy định trong Luật GDĐH và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

* Hình thức sơ kết

- Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH chủ động lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết thực hiện Luật GDĐH phù hợp.

- Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sơ kết thực hiện Luật GDĐH bằng hình thức phù hợp.

(3) Các hoạt động triển khai việc sơ kết

Tổ chức đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Luật GDĐH giai đoạn 2019-2023 gồm các hoạt động sau đây:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và Tổ chuyên môn giúp việc ban chỉ đạo

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Các Vụ cục chức năng có liên quan

Đã hoàn thành

Các Quyết định thành lập

2

Dự thảo đề cương báo cáo đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Luật GDĐH

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 15/4/2024

Dự thảo Đề cương

3

Dự thảo văn bản gửi các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH yêu cầu báo cáo

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 20/4/2024

Dự thảo các Công văn

4

Xây dựng báo cáo sơ kết của các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH

Các bộ, cơ quan quản lý cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và Các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 15/5/2024

Các báo cáo sơ kết

5

Tổ chức khảo sát, kiểm tra kết quả triển khai Luật GDĐH gắn với các Đoàn công tác của Ban chỉ đạo sơ kết thi hành Luật GDĐH của Bộ GDĐT

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 15/6/2024

Kế hoạch, báo cáo kết quả khảo sát, kiểm tra

6

Các tọa đàm chuyên đề về những nhóm vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật GDĐH (nếu có)

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký, các Vụ cục chức năng có liên quan, các chuyên gia và các cơ sở GDĐH

Trước 30/6/2024

Kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức tọa đàm

7

Xây dựng báo cáo chuyên đề từng vấn đề trong triển khai Luật GDĐH

Các Tổ chuyên môn

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký, các Vụ cục chức năng có liên Quan

Trước 15/7/2024

Dự thảo các báo cáo chuyên đề

8

Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật GDĐH

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký, các Vụ cục chức năng có liên quan, các chuyên gia và các cơ sở GDĐH

Trước 30/7/2024

Dự thảo báo cáo sơ kết

9

Xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với dự thảo Báo cáo sơ kết

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Các bộ, ngành có liên quan

Trước 30/8/2024

Bảng tổng hợp tiếp thu giải trình

10

Hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Chính phủ

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 30/9/2024

Tờ trình Chính phủ, Báo cáo rà soát

Xem chi tiết tại Quyết định 1094/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/4/2024.

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

661 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;