Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ có những nhiệm vụ như thế nào? – An Huy (Lâm Đồng)

Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 12/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 361/QĐ-BKHCN Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024.

Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 như sau:

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ các văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Quyết định 3408/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy trình giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định tại các khoản 1, 5, 6, 7 của Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 75 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, như sau:

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thuộc lĩnh vực/ngành trên phạm vi cả nước;

+ Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện công tác giải quyết bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả, thực hiện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền;

+ Xử lý và chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

+ Hằng năm hoặc theo yêu cầu của đơn vị đầu mối của Bộ về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

+ Trả lời, thực hiện kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin;

+ Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý của Bộ để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Khi thực hiện các nhiệm vụ cần phải đảm bảo các mục đích, yêu cầu như sau:

(1) Mục đích

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khả thi của cơ chế bồi thường trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ).

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

(2) Yêu cầu

- Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cần phải quan tâm, chỉ đạo việc tham gia vào công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong cơ quan, đơn vị mình đúng quy định của pháp luật.

- Kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật.

- Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại, người thừa kế hoặc đại diện hợp pháp của họ.

Xem thêm tại Quyết định 361/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày 12/3/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

119 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;