Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề
Lê Hải

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW quy định về nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chuyên đề như sau:

 

Về sinh hoạt chi bộ hàng tháng:

►Mở đầu:

- Thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên;

- Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng;

- Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận;

- Cử thư ký cuộc họp.

► Phần nội dung:

- Thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng;

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng trước; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công;

- Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng;

- Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên (nếu có);

- Đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện;

- Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội đung trên.

► Phần kết thúc:

- Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của Đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;

- Chi bộ biểu quyết. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác;

- Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp.

Về sinh hoạt chuyên đề:

Ngoài các buổi sinh hoạt hàng tháng như trên, ít nhất mỗi quý một lần, Chi bộ chọn một trong những vấn đề sau để sinh hoạt chuyên đề:

 • Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
 • Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, khắc phục cơ sở yếu kém;
 • Giải pháp xây dựng nông thôn mới ;
 • Xây dựng thôn, khu phố văn hóa;
 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;
 • ...

Nội dung sinh hoạt đặc thù:

STT

Loại hình chi bộ

Nội dung sinh hoạt

1

Chi bộ địa bàn dân cư thôn(xóm, ấp, bản, TDP...)

- Cuộc vận động xây dựng thôn (làng, ấp, bản...), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư...) văn hóa;
- Công tác quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông;…

2

Chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

- Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị;
- Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;…

3

Chi bộ doanh nghiệp Nhà nước

- Tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể quần chúng và đời sống, việc làm của người lao động;
- Việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức, tay nghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.

4

Chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

- Vai trò, trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Việc xây dụng và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể...;
- Tình hình đời sống, việc làm của người lao động;...

5

Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

 

- Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;
- Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài (nếu có);...

6

Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

 

- Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;
- Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài (nếu có);...

7

Chi bộ trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an)

- Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên;
- Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an; xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Chi tiết xem tại Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 02/3/2012.

23784 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;