Hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán cho DN nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, Thông tư 138/2011/TT-BTC có nhiều điểm mới. Trong đó đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.

 

Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới cởi mở, linh hoạt cao, đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp. Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến tài khoản cấp 1, chỉ một số ít tài khoản chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn hạn, dài hạn. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của mình;

Đối với những tài khoản quy định tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC nhưng không được đề cập tại Thông tư 133, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản như sau:

STT

Tài khoản theo Quyết định 48

Chuyển sang theo dõi

Tài khoản theo Thông tư 133

1

Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 11131123

 

 

TK 152 – Hàng tồn kho; TK 155 – Thành phẩm; TK 156 – Hàng hóa (đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại vào hàng tồn kho)

TK 2288 – Đầu tư khác đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý không được phân loại vào hàng tồn kho)

 

2

Số dư trên các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giũ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời  qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 – Đầu tư tài chính ngắn hạn

TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)

3

Số dư TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

TK 242 – Chi phí trả trước

4

Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - ký quỹ, ký cược dài hạn

TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

5

Số dư các tài khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, TK 229

TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng)

6

Số dư TK 311 – Vay ngắn hạn, TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411 – Vay dài hạn và TK 3412 – Nợ dài hạn

TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính

7

Số dư TK 3414 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược

8

 

Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho tài sản cố định (TSCĐ) hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK 335 – Chi phí phải trả

TK 352 - Dự phòng phải trả (Chi tiết tài khoản 3524)


Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái với quy định Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải điều chỉnh lại.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

2426 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;