Hướng dẫn chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM
Võ Ngọc Nhi

Xin hỏi là đối với chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM thì thủ tục hưởng thực hiện thế nào? - Minh Nhật (TPHCM)

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM

Công văn 82/LĐLĐ-TC ngày 08/02/2023 về Hướng dẫn thực hiện Quyết định 6696/QĐ-TLĐ do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, hướng dẫn chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM như sau:

1. Đối tượng NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM

- Giao công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi cho các đối tượng được quy định theo Điều 5, Điều 10, Điều 15 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ thuộc phạm vi quản lý.

- Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chi cho các đối tượng được quy định theo Điều 5, Điều 10, Điều 15 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về đối tượng hỗ trợ như sau:

Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Điều 10 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về đối tượng hỗ trợ như sau:

Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Điều 15 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định đối tượng hỗ trợ như sau:

Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Điều kiện hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM

Thực hiện theo Điều 6, Điều 11, Điều 16 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023

Điều 6 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về điều kiện hỗ trợ như sau:

Đoàn viên, người lao động quy định tại Điều 5 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động tù 14 ngày trở lên.

- Thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

 

Điều 11 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về điều kiện hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động quy định tại Điều 10 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân).

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

- Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

 

Điều 16 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về điều kiện hỗ trợ như sau:

Đoàn viên, người lao động quy định tại Điều 15 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

Bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc;

Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM

Thực hiện theo Điều 7, Điều 12, Điều 17 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023.

4. Trình tự, thủ tục NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại TPHCM

Thực hiện theo Điều 9, Điều 14, Điều 19 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023.

- Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động: chậm nhất đến hết ngày 30/5/2023.

- Về hồ sơ đề nghị (theo Điều 8, Điều 13, Điều 18 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt:

+ Đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

Công văn đề xuất của đơn vị (bản chính) đính kèm đầy đủ các hồ sơ đã thẩm định (bản photo đóng dấu treo của công đoàn cấp trên) theo quy định về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban chính sách Pháp luật).

+ Đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh:

Công văn đề xuất của đơn vị đính kèm đầy đủ các hồ sơ đề nghị hỗ trợ (hồ sơ gốc) theo quy định về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban chính sách Pháp luật).

- Về phương thức chi hỗ trợ và lưu trữ hồ sơ:

Căn cứ vào quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đã được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Minh phê duyệt, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Chi trực tiếp cho đối tượng được phê duyệt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (không chuyển kinh phí cho công đoàn cấp dưới để thực hiện chi).

+ Lưu trữ chứng từ theo quy định (gồm: các hồ sơ đề nghị theo Điều 8, Điều 13, Điều 18 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023, văn bản thẩm định của đơn vị, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Minh, chứng từ minh chứng đã chuyển tiền hỗ trợ hoặc danh sách có ký nhận của đối tượng được hỗ trợ khi nhận bằng tiền mặt…).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
345 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Mức phạt đặt chướng ngại vật gây cản trở lưu thông nước sông, hồ, kênh rạch

Xin hỏi mức phạt với hành vi đặt chướng ngại vật gây cản trở lưu thông nước ở sông ngòi như đặt vó cá,... là bao nhiêu? - Bành Chín (Vĩnh Long ...

Quy định chuyển tiếp về giá trị Giấy phép XNK sản phẩm mật mã dân sự đã cấp

Quy định chuyển tiếp về giá trị Giấy phép XNK sản phẩm mật mã dân sự đã cấp là nội dung đề cập tại Nghị định

Các trường hợp nào sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định hiện nay? - Minh Thư (Đồng Nai)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;