Hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ 01/7/2024

Hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ 01/7/2024
Trần Thanh Rin

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định về di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ 01/7/2024

Hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Cụ thể, hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ 01/7/2024 sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Tờ trình của đơn vị được giao chủ trì thực hiện;

- Báo cáo hiện trạng trạm quan trắc cần di chuyển, thay đổi vị trí theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BTNMT;

- Văn bản quyết định phê duyệt chủ trương di chuyển, thay đổi vị trí của cơ quan có thẩm quyền;

- Báo cáo kết quả khảo sát di chuyển, thay đổi vị trí theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BTNMT;

- Hồ sơ thẩm định báo cáo, dự toán kinh phí, kế hoạch di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc;

- Hồ sơ trám lấp giếng không sử dụng đối với trường hợp di chuyển là giếng khoan;

- Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm trong trường hợp di chuyển, thay thế công trình quan trắc theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BTNMT;

- Hồ sơ hoàn công việc di chuyển, thay đổi các hạng mục công trình của trạm quan trắc;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT)

Các trường hợp phải di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Có 03 trường hợp phải di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ 01/7/2024, gồm:

(1) Có quyết định thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong đó có thu hồi diện tích đất xây dựng trạm quan trắc.

(2) Trạm quan trắc bị hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa để đáp ứng mục đích quan trắc.

(3) Do các tác động tự nhiên, hoạt động kinh tế - xã hội dẫn đến trạm quan trắc không còn đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế.

(Điều 6 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT)

Nguyên tắc chung di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Việc di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật và có tính kế thừa về quản lý tài sản công, tài chính và tổ chức bộ máy, nhân sự của các tổ chức công lập được giao thực hiện nhiệm vụ; phù hợp với xu thế, yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Khi di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất phải xem xét lồng ghép tối đa với mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan để đảm bảo kế thừa, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc viên hiện có.

- Vị trí di chuyển, thay đổi phải phù hợp với quy hoạch; đảm bảo tính kết nối, đồng bộ của chuỗi dữ liệu quan trắc; đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu về đối tượng quan trắc phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

- Tổ chức, cá nhân có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất không còn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phải di chuyển, thay đổi vị trí hoặc giải thể có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

(Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT)

Xem thêm tại Thông tư 05/2024/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

285 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;