Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Nội dung đề cập tại Chương trình phối hợp 01/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN năm 2023 về triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2026.

Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023 – 2026.

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Hình từ internet)

Về mục tiêu:

**Mục tiêu chung:

Nhằm góp phần cung cấp thông tin khách quan dựa trên phản hồi của người dân cho Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp để làm cơ sở xác định các giải pháp xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm thông qua sự phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

**Mục tiêu cụ thể:

- Việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng của người dân) trong giai đoạn 2023 - 2026 do Bộ Nội vụ chủ trì có sự giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Việc thông tin, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân cũng như quyền lợi, trách nhiệm của người dân trong việc giám sát, phản hồi ý kiến đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn 2023 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai thông qua các hoạt động của tổ chức, từ đó khích lệ sự tham gia khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân một cách tích cực, trách nhiệm.

Yêu cầu của Chương trình phối hợp:

- Chương trình phối hợp được xây dựng trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và ý kiến thống nhất của ba cơ quan. Nội dung phối hợp đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo đúng nội dung, đúng tiến độ, công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.

- Định kỳ hàng năm, ba cơ quan đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp để rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo; năm 2026, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp.

- Ba cơ quan chủ động, tích cực, trách nhiệm, hỗ trợ, tôn trọng nhau, có sự trao đổi, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý, thống nhất của các cơ quan phối hợp.

Về nội dung triển khai Chương trình phối hợp

1. Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, việc tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân cho phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước, thực tiễn hàng năm;

2. Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân trong phạm vi cả nước hàng năm;

3. Nhập, tổng hợp, phân tích dữ liệu; xây dựng báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân hàng năm;

4. Công bố Chỉ số hài lòng của người dân hàng năm;

5. Thông tin, tuyên truyền mục đích, nội dung, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, quyền lợi, trách nhiệm của người dân và sự phản hồi ý kiến đối với cơ quan hành chính nhà nước hàng năm trong quá trình tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện đánh giá.

6. Tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp.

Dương Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

332 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;