Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Bộ Y tế từ ngày 15/11/2022

Theo quy định mới nhất, các cơ quan thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế được quy định thế nào? - Thúy Hiền (Bình Dương)

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Bộ Y tế từ ngày 15/11/2022

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Bộ Y tế từ ngày 15/11/2022 (Hình từ Internet)

Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

1. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Bộ Y tế từ ngày 15/11/2022

Cụ thể, Điều 3 Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế như sau:

(1) Vụ Bảo hiểm y tế.

(2) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

(3) Vụ Tổ chức cán bộ.

(4) Vụ Kế hoạch - Tài chính.

(5) Vụ Pháp chế.

(6) Vụ Hợp tác quốc tế.

(7) Văn phòng Bộ.

(8) Thanh tra Bộ.

(9) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

(10) Cục Y tế dự phòng.

(11) Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

(12) Cục Quản lý Môi trường y tế.

(13) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

(14) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

(15) Cục Quản lý Dược.

(16) Cục An toàn thực phẩm.

(17) Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

(18) Cục Dân số.

(19) Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

(20) Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

(21) Báo Sức khỏe và Đời sống.

Các tổ chức quy định từ khoản (1) đến khoản (18) nêu trên là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức quy định từ khoản (19) đến khoản (21) là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có 5 phòng.

Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ.

(So với quy định trước đây, Nghị định 95/2022/NĐ-CP đã tổ chức lại một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế, cụ thể:

- Giải thể 03 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Tạp chí Y Dược học.

- Thành lập mới 02 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

- Tổ chức lại 01 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số.)

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế trong công tác khám, chữa bệnh

Theo khoản 6 Điều 2 Nghị định 95/2022/NĐ-CP, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần:

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các định mức kinh tế - kỹ thuật, các tiêu chí chất lượng về lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, an toàn truyền máu, điều dưỡng, phục hồi chức năng, dinh dưỡng lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn; phẫu thuật thẩm mỹ; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành; quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo từng tuyến;

- Quản lý việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức thực hiện việc cấp lần đầu, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác (trừ thuộc Bộ Quốc phòng), người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam; cấp lần đầu, cấp điều chỉnh, cấp lại và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện thuộc các bộ khác (trừ thuộc Bộ Quốc phòng) theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định và cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế

Khoản 12 Điều 2 Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định liên quan đến bảo hiểm y tế, Bộ Y tế có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

- Ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả;

- Ban hành quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thống nhất giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế;

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nghị định 95/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 và thay thế Nghị định 75/2017/NĐ-CP.

Như Mai

1105 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;