Đến năm 2025, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam đạt 100%

Đến năm 2025, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam đạt 100%
Trần Thanh Rin

Đến năm 2025, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam đạt 100% là nội dung đề cập tại Quyết định 566/QĐ-BTTT ngày 06/4/2023 của Bộ TTTT.

Đến năm 2025, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam đạt 100%

Đến năm 2025, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam đạt 100% (Hình từ Internet)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 566/QĐ-BTTT ngày 06/4/2023 ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2023.

Đến năm 2025, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam đạt 100%

Cụ thể tại Quyết định 566/QĐ-BTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra chỉ tiêu chiến lược đến năm 2025 cho từng nội dung trong Kế hoạch như sau:

- Duy trì thứ hạng về Chỉ số an toàn, an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế (Chỉ số GCI) trong khoảng từ 25 - 30.

- Tỷ lệ người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng là 80%

- Số Lượng sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trọng điểm, chiếm lĩnh thị trường trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế là từ 3 - 5 sản phẩm.

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường an toàn thông tin mạng hàng năm đạt 20 - 30%.

- Tỷ lệ doanh thu sản xuất/nhập khẩu các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng là 70%.

- Tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam (23 nhóm sản phẩm) đạt 100%.

- Tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ là 100%.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện trong năm 2023

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây trong Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2023:

- Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược

- Xây dựng và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về bộ tiêu chí đánh giá kết quả triển khai Chiến lược

- Giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược

- Triển khai Quyết định 360/QĐ-BTTTT năm 2023.

Mục đích, yêu cầu đối với Kế hoạch

Tại Quyết định 566/QĐ-BTTT, Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2023 phải đảm bảo các yêu cầu và mục đích như sau:

* Yêu cầu

- Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp liên quan được giao tại Chiến lược.

- Xác định rõ các công việc, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi. Phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

* Mục đích

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược).

- Xác định nhiệm vụ và giao cho các đơn vị cụ thể; thực hiện tốt vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lược nhằm nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin mạng.

Xem thêm Quyết định 566/QĐ-BTTT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 1762/QĐ-BTTTT năm 2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

552 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;