Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên trên CDVCQG năm 2024

Xin cho tôi biết danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên trên CDVCQG năm 2024? - Quốc Nam (Hà Tĩnh)

Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên trên CDVCQG năm 2024

Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên trên CDVCQG năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 28/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên trên CDVCQG năm 2024

Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 bao gồm:

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ dịch vụ

Cơ quan thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

01

Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế

Toàn trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý I/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

02

Nhóm thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

03

Nhóm thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và cấp phiếu lý lịch tư pháp

Toàn trình

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

04

Nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn

Một phần

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

05

Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với hợp tác xã, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Toàn trình

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý I/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

06

Thanh toán trực tuyến viện phí cho người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Toàn trình

Bộ Y tế

Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các cơ sở y tế

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

07

Nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Một phần

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có khu vực biển)

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

08

Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế

Toàn trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

09

Nhóm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu/bổ sung/tạm vắng/chuyển đi, chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Toàn trình

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm.

- Thí điểm tại mỗi Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tối thiểu một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2024

- Thực hiện toàn quốc sau khi đánh giá tác động, sơ kết và hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

10

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông/Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

11

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2024

12

Nhóm thủ tục Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an/ Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2024

13

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai; Bắc Ninh; Bắc Giang; Hải Dương; Vĩnh Phúc; Thái Nguyên)

- Thực hiện thí điểm tại các tỉnh, thành phố: Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai; Bắc Ninh; Bắc Giang; Hải Dương; Vĩnh Phúc; Thái Nguyên trong Quý II/2024.

- Thực hiện toàn quốc sau khi đánh giá tác động, sơ kết và hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm

14

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường

Toàn trình

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

Quý III/2024

15

Nhóm thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi - chuyển đến)

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

16

Nhóm thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo/Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

17

Nhóm thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người/Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh/Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

18

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

 

 

 

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 9/2024

19

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Một phần

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

 

 

 

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 9/2024

20

Nhóm thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp trực tuyến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Toàn trình

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

 

 

 

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 9/2024

21

Nhóm thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch - Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú - Cấp lại thẻ Căn cước công dân/Đổi thẻ Căn cước công dân

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

 

 

 

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 9/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 9/2024

22

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Toàn trình

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

23

Nhóm thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận - Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

Một phần

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

24

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

25

Nhóm thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp/Đăng ký bản công bố sản phẩm - Xác nhận nội dung quảng cáo/Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Toàn trình

Bộ Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

26

Nhóm thủ tục đăng ký, kê khai kế hoạch tái chế sản phẩm, bao bì/Kê khai đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và nộp trực tuyến tiền đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

Toàn trình

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

27

Nhóm thủ tục liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (gồm: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Cấp Mã số thuế của hộ kinh doanh - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke)

Toàn trình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

28

Nhóm thủ tục Điều chỉnh thông tin về cư trú - Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp - Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý IV/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử; công bố, công khai thủ tục hành chính liên thông

 

 

 

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

 

 

Tháng 11/2024

- Tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

Tháng 11/2024

 Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

193 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;