Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (Nghị định 23/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2024/NĐ-CP)

Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (Nghị định 23/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2024/NĐ-CP)
Lê Trương Quốc Đạt

Cho tôi hỏi Chính phủ đã ban hành Nghị định nào hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa? - Tấn Đạt (Hải Phòng)

Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (Nghị định 23/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2024/NĐ-CP)

Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (Nghị định 23/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2024/NĐ-CP) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (Nghị định 23/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2024/NĐ-CP)

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu.

* Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, gồm:

- Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Khoản 3 Điều 15 về chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

- Khoản 4 Điều 35 về phương thức lựa chọn nhà đầu tư;

- Khoản 3 Điều 46 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư;

- Khoản 5 Điều 50 và điểm c khoản 2 Điều 84 về quy trình, thủ tục, chi phí, lộ trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng; cơ sở dữ liệu quốc gia về lựa chọn nhà đầu tư; trường hợp không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Khoản 5 Điều 62 về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Khoản 2 Điều 73 về nội dung hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh;

- Khoản 4 Điều 86 về kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

- Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Khoản 2 Điều 96 về quy định chuyển tiếp.

* Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

- Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;

- Khoản 3 Điều 15 về chi phí trong lựa chọn nhà thầu;

- Khoản 4 Điều 19 về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định;

- Khoản 2 Điều 20 về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

- Khoản 7 Điều 23 về chỉ định thầu;

- Khoản 4 Điều 29 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

- Khoản 4 Điều 36 về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án;

- Khoản 2 Điều 39 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Khoản 8 Điều 43 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu;

- Khoản 1 và khoản 5 Điều 50 về lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Khoản 7 Điều 53 về mua sắm tập trung;

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 55 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

- Khoản 4 Điều 67 về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

- Khoản 6 Điều 70 về sửa đổi hợp đồng;

- Khoản 2 Điều 84 về trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu;

- Khoản 4 Điều 86 về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu;

- Khoản 5 Điều 87 về xử lý vi phạm;

- Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong đấu thầu.

>> Xem chi tiết tại Nghị định 23/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/02/2024.

Kể từ ngày Nghị định 23/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, điểm c khoản 1 Điều 1 và Điều 16 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư, khoản 7 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2023 hết hiệu lực thi hành.

Trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định dự án tổ chức đấu thầu sau ngày Nghị định 23/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thi việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu thầu 2023Nghị định 23/2024/NĐ-CP; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, các nội dung khác (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

>> Xem thêm Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/02/2024.

Kể từ ngày Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các điều khoản sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

- Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 và 78 Nghị định 151/2017/NĐ-CP;

- Các điểm b, c khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 Điều 5 Nghị định 70/2018/NĐ-CP;

- Quyết định 17/2019/QĐ-TTg.

 

1556 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;