Cung cấp thông tin báo chí nội dung Báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch truyền thông của Bộ Nội vụ năm 2023.

Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương là nội dung trọng tâm tuyên truyền

Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương là nội dung trọng tâm tuyên truyền (Hình từ internet)

Cung cấp thông tin báo chí nội dung Báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Nội dung đề cập tại Quyết định 199/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.

Đơn cử đối với Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương và việc bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho cải cách chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2023, sẽ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí.

Thời gian thực hiện là tháng 7/2023

Các cơ quan chủ trì phối hợp việc tuyên truyền gồm:

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực của Bộ Nội vụ năm 2023

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

- Tổng hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ, đặc biệt tập trung tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương; sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chế và giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp; hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công.

- Tăng cường thông tin, truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng; cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; lộ trình cải cách chính sách tiền lương;…

- Tuyên truyền về quá trình triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ gắn với việc xây dựng Chính phủ điện tử.

- Tăng cường công tác truyền thông về cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về văn thư - lưu trữ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ trong điều kiện chuyển đổi số và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai công tác quản lý nhà nước về thanh niên, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; truyền tài thông điệp, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; chủ động cung cấp thông tin, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Truyền thông về công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất sau thanh tra, kiểm tra.

- Phổ biến rộng rãi các hoạt động đối ngoại trên mọi lĩnh vực; tuyên truyền chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; đặc biệt là các hoạt động hợp tác công vụ với các nước ASEAN và ASEAN+3.

Dương Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

333 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;