Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024

Xin cho tôi hỏi Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 như thế nào? - Ngọc Châu (Bình Phước)

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 như sau: 

- Lãnh đạo Thanh tra Bộ:

Lãnh đạo Thanh tra Bộ gồm có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

+ Chánh Thanh tra điều hành hoạt động của Thanh tra Bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ và các công việc được Bộ trưởng phân công hoặc ủy quyền;

+ Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Chánh Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Thanh tra Hành chính;

+ Phòng Thanh tra Chuyên ngành;

+ Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn;

+ Phòng Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực;

+ Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Thanh tra Bộ; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Thanh tra Bộ theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

- Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật; có thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

(Điều 3 Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB năm 2024)

2. Vị trí, chức năng của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại Điều 2  Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB năm 2024 nêu rõ vị trí, chức năng của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

- Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của Bộ trưởng, bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thanh tra Bộ) chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

- Thanh tra Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở của Thanh tra Bộ đặt tại Thành phố Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

102 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;