Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025
Trần Thanh Rin

Ngày 08/6/2024, Quốc hội đã thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 (Hình từ Internet)

Ngày 08/6/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 được nêu cụ thể như sau:

(1) Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025):

- Trình Quốc hội thông qua 12 luật, 01 nghị quyết:

1. Luật Chuyển đổi giới tính;

2. Luật Công nghiệp công nghệ số;

3. Luật Điện lực (sửa đổi);

4. Luật Hóa chất (sửa đổi);

5. Luật Nhà giáo;

6. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

7. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

8. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi);

9. Luật Việc làm (sửa đổi);

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo;

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

13. Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

- Trình Quốc hội cho ý kiến 10 dự án luật:

1. Luật Cấp, thoát nước;

2. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

3. Luật Dẫn độ;

4. Luật Đường sắt (sửa đổi);

5. Luật Quản lý phát triển đô thị;

6. Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;

7. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi);

8. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;

9. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

(2) Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025):

- Trình Quốc hội thông qua 10 luật:

1. Luật Cấp, thoát nước;

2. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

3. Luật Dẫn độ;

4. Luật Đường sắt (sửa đổi);

5. Luật Quản lý phát triển đô thị;

6. Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;

7. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi);

8. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;

9. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định bổ sung theo thẩm quyền các dự án trình Quốc hội cho ý kiến.

(Điều 3 Nghị quyết 129/2024/QH15)

Xem thêm tại Nghị quyết 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024.

Được biết, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được xây dựng hằng năm trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại kỳ họp thứ nhất của năm trước.

(Điều 31 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

Trình tự xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Cụ thể tại Điều 49 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi 2020) quy định về trình tự xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh như sau:

(1) Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo trình tự sau đây:

- Đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trước khi thảo luận tại phiên họp toàn thể, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có thể được thảo luận ở Tổ đại biểu Quốc hội;

- Sau khi dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo Thường trực[16] Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với đại diện Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

(2) Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh phải nêu rõ tên dự án luật, pháp lệnh và thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án đó.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

85 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;