Cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến ngày 31/12/2024

Đây là nội dung tại Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về tiếp tục thực hiện chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 do Quốc hội ban hành.

Cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến ngày 31/12/2024

Cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến ngày 31/12/2024 (Hình từ Internet)

Cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến ngày 31/12/2024

Theo Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15, việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 được quy định như sau:

- Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 đã được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024, trừ trường hợp sau đây:

+ Thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định của pháp luật về dược;

+ Thuốc có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng mà bị tạm ngừng kinh doanh, sử dụng và niêm phong bảo quản theo quy định của pháp luật về dược;

+ Thuốc có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 03 năm theo quy định của pháp luật về dược.

- Bộ Y tế công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định nêu trên.

03 chính sách phòng, chống COVID-19 được tiếp tục thực hiện đến hết năm 2023

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15, các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 sau đây được tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023, bao gồm:

- Các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo các quy định tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. 

Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023.

- Việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021, Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

- Hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục lưu giữ từ ngày 01/01/2023 đến chậm nhất là hết ngày 31/12/2023.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Nghị quyết 80/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

Các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 80/2023/QH15 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023, trừ các quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15, Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 và các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Như Mai

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
125 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Quy định về điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Quy định về điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo hiện nay được quy định như thế nào? - Thiên Vy (Tiền Giang)

Cảng vụ hàng không là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ hàng không

Cảng vụ hàng không là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ hàng không được quy định thế nào? - Kim Long (Long An)

Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam

CITES là gì? Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam gồm những cơ quan nào? - Trung Kiên (Tiền Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;