Căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương là nội dung được đề cập tại Quyết định 1320/QĐ-BCT ngày 31/5/2024.

Căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương (Hình từ internet)

Ngày 31/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1320/QĐ-BCT về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công Thương.

1. Căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Cụ thể, căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương được quy định tại Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 như sau: 

- Chủ trương của Đảng, Nhà nước.

- Định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành Công Thương và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý.

- Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương.

- Các chương trình, đề án KH&CN theo từng giai đoạn trung hạn và dài hạn của Bộ Công Thương.

- Nhu cầu phục vụ công tác xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Những vấn đề khoa học và công nghệ có tính cấp bách, theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoặc Bộ Công Thương cần triển khai ngay.

2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

- Căn cứ quy định tại mục 1, các tổ chức, cá nhân xây dựng và gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Bộ Công Thương. Thành phần hồ sơ đề xuất bao gồm:

+ Văn bản đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Bảng tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu B1-ĐXKH-BCT tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này. Trường hợp có từ 02 đề xuất nhiệm vụ trở lên với cùng một hình thức nhiệm vụ KH&CN phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết và khả thi của nhiệm vụ;

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ được xây dựng theo các mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này tương ứng với hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

++ Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT đối với đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học;

++ Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT đối với dự án sản xuất thử nghiệm;

++ Mẫu B2c-PĐXDAKH-BCT đối với dự án khoa học và công nghệ;

++ Mẫu B2d-PĐXCT-BCT đối với chương trình khoa học và công nghệ;

++ Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cấp bộ tùy theo hình thức nhiệm vụ đề xuất là đề tài hay dự án khoa học và công nghệ xây dựng theo các mẫu tương ứng B2a-PĐXĐT-BCT, B2c-PĐXDAKH-BCT.

- Quy cách và số lượng hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

+ Hồ sơ được trình bày trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001.

+ Số lượng hồ sơ bao gồm:

++ 01 bộ hồ sơ gốc (bản giấy có dấu, chữ ký trực tiếp) đóng thành 01 tập;

++ 01 bản điện tử theo định dạng PDF (không đặt mật khẩu) và 01 bản điện tử theo định dạng gốc (Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCad,...) ghi trên USB các tài liệu của bộ hồ sơ gốc.

- Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại văn thư Bộ Công Thương.

(Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024)

3. Tổng hợp và xử lý đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Đơn vị quản lý nhiệm vụ tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ do cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất hoặc do Bộ Công Thương chủ động đề xuất và tiến hành:

+ Rà soát, đánh giá tính đầy đủ của hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại mục 2;

+ Gửi văn bản đề nghị Cục Thông tin Khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành tra cứu thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện có liên quan đến đề xuất nhiệm vụ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

+ Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Công Thương có chức năng, nhiệm vụ liên quan để rà soát, đánh giá sơ bộ về sự phù hợp của nội dung đề xuất nhiệm vụ theo các quy định tại Điều 5, Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT.

- Đối với đề xuất nhiệm vụ đáp ứng quy định, đơn vị quản lý nhiệm vụ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định đưa ra Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

(Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024)

Nguyễn Ngọc Quế Anh

 

76 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;