Các lĩnh vực người có chức vụ thuộc BNNPTNT sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

Xin cho tôi hỏi các lĩnh vực nào người có chức vụ thôi giữ chức vụ không được thành lập thuộc phạm vi quản lý của BNNPTNT? - Thu Phương (Nghệ An)

Các lĩnh vực người có chức vụ thuộc BNNPTNT sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 27/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các lĩnh vực người có chức vụ thuộc BNNPTNT sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

Theo Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT quy định các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bao gồm:

(1) Lĩnh vực trồng trọt.

(2) Lĩnh vực bảo vệ thực vật.

(3) Lĩnh vực chăn nuôi.

(4) Lĩnh vực thú y.

(5) Lĩnh vực thủy lợi

(6) Lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.

(7) Lĩnh vực lâm nghiệp.

(8) Lĩnh vực kiểm lâm.

(9) Lĩnh vực thủy sản.

(10) Lĩnh vực kiểm ngư.

(11) Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

(12) Lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

(13) Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản nêu trên.

Thời hạn người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ

Theo Điều 5 Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT quy định về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ như sau:

- Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quy định tại các khoản (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), và khoản (12) mục 1 không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình được giao quản lý, thực hiện nhiệm vụ.

- Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản (13) là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Được biết, trong Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT, người có chức vụ, quyền hạn và người thôi giữ chức vụ được hiểu như sau:

- Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

- Người thôi giữ chức vụ là người có chức vụ, quyền hạn về một trong các lĩnh vực quy định tại mục 1 theo quy định của pháp luật, được cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc hoặc kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

162 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;