Các chính sách mới nhất về lĩnh vực thuế - kế toán trong năm 2019

Dưới đây là phần tổng hợp các chính sách và văn bản mới nhất về lĩnh vực thuế - kế toán được áp dụng trong năm 2019.

 Toàn bộ các chính sách mới về lĩnh vực thuế trong năm 2019

Nội dung

Văn bản điều chỉnh

Đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn

- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Xử phạt vi phạm hành chính về kế toán

- Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

- Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

- Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thuế giá trị gia tăng

- Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

- Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

- Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

- Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

- Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi bổ sung một số điều tại các Thông tư về thuế.

- Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC

- Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC

- Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhân

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

- Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân

- Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

- Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

- Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế môn bài

- Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

- Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Mục lục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Kế toán

- Luật Kế toán 2015

- Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

- Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

- Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệ siêu nhỏ

Duy Thịnh

2520 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;