Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Dương Châu Thanh

Nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp là gì?

Kế hoạch đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

Kế hoạch đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước (Hình từ internet)

Kế hoạch đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2677/QĐ-BTP năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước là: Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực nêu tại Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2022, cụ thể:

(1) Tổng hợp danh mục các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, báo cáo Chính phủ trong quá trình xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm

- Sản phẩm: Báo cáo.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành có lĩnh vực phân cấp, phân quyền; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

(2) Theo dõi, đôn đốc việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong danh mục đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Sản phẩm: Văn bản đôn đốc.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành có lĩnh vực phân cấp, phân quyền; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

(3) Kiến nghị, đề xuất loại bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép và sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trong tình hình mới thông qua công tác kiểm tra, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ

- Sản phẩm: Báo cáo thẩm định, kiểm tra; Văn bản kiến nghị, đề xuất, góp ý...

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành có lĩnh vực phân cấp, phân quyền; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

(4) Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; trong đó sửa đổi phạm vi quản lý nhà nước đối với các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong công tác xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật

- Sản phẩm: Nghị định thay thế Nghị định 113/2014/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan; các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(5) Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước phù hợp với Nghị quyết 04/NQ-CP.

- Sản phẩm: Văn bản đề xuất.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 2677/QĐ-BTP năm 2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

228 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;