Bộ TT&TT sẽ xây dựng, ban hành 15 Thông tư trong năm 2023

Trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành bao nhiêu Thông tư? Những Thông tư đó hướng dẫn những nội dung nào? - Quang Hưng (Quảng Bình)

Bộ TT&TT sẽ xây dựng, ban hành 15 Thông tư trong năm 2023

Bộ TT&TT sẽ xây dựng, ban hành 15 Thông tư trong năm 2023 (Hình từ Internet)

Ngày 06/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2254/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Bộ TT&TT sẽ xây dựng, ban hành 15 Thông tư trong năm 2023

Theo đó, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và ban hành 15 Thông tư của Bộ trưởng Bộ TT&TT bao gồm: 

1. Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (thay thế Thông tư 02/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành). Thời gian trình ban hành 5/2023. 

2. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 117:2020/BTTTT). Thời gian trình ban hành 11/2023.

3. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 110:2017/BTTTT). Thời gian trình ban hành 11/2023. Thời gian trình ban hành 11/2023.

4. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 111:2017/BTTTT). Thời gian trình ban hành 11/2023.

5. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm cứu nạn (thay thế QCVN 60:2011/BTTTT). Thời gian trình ban hành 11/2023.

6. Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz đến 25 MHz (thay thế QCVN 55:2011/BTTTT). Thời gian trình ban hành 11/2023.

7. Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin cơ bản cho sản phẩm phòng, chống mã độc trên thiết bị đầu cuối. Thời gian trình ban hành 11/2023.

8. Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin cơ bản cho sản phẩm tường lửa cho các hệ thống ứng dụng trên nền tảng web (WAF). Thời gian trình ban hành 11/2023.

9. Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Bộ TTTT. Thời gian trình ban hành 9/2023.

10. Thông tư sửa đổi nội dung Thông tư 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ TTTT Ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị Viễn thông, đài VTĐ bắt buộc kiểm định. Thời gian trình ban hành 6/2023.

11. Thông tư hướng dẫn về nguyên tắc biên tập, phân loại, cảnh báo nội dung theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình. Thời gian trình ban hành 6/2023.

12. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Thời gian trình ban hành 6/2023.

13. Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 900 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thời gian trình ban hành 6/2023.

14. hông tư ban hành Quy hoạch băng tần 1800/2100 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thời gian trình ban hành 6/2023.

15. Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thời gian trình ban hành 6/2023.

Quyết định 2254/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày ký.

Như Mai

376 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;