Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia
Dương Châu Thanh

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1901/BTTTT-VCL năm 2024 hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia (Hình từ internet)

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

Để việc triển khai Quyết định 142/QĐ-TTg được đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nội dung liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2030, chi tiết tại các Phụ lục kèm theo (Phụ lục I - đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Phụ lục II - đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phụ lục III - Khung đề cương xây dựng Chiến lược dữ liệu cho các địa phương).

Căn cứ trên cơ sở khung hướng dẫn này, tùy theo điều kiện, đặc thù và tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương, đề nghị Quý Cơ quan chi tiết hóa và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp triển khai cho phù hợp.

Trân trọng đề nghị các bộ, ngành, căn cứ theo nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định 142/QĐ-TTg nhanh chóng tổ chức thực hiện Chiến lược, công bố danh mục dữ liệu mở, dữ liệu lớn của ngành, lĩnh vực và phối hợp các địa phương phát triển dữ liệu mở, dữ liệu lớn của ngành, lĩnh vực mình; xây dựng và ban hành Chiến lược dữ liệu của riêng bộ, ngành, hoặc lồng ghép các nội dung về chiến lược phát triển dữ liệu trong các đề án, kế hoạch về chuyển đổi số hằng năm của bộ, ngành để thực hiện đồng bộ với Chiến lược dữ liệu quốc gia; đồng thời gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp.

Trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương để quyết định việc xây dựng và ban hành riêng Kế hoạch/Chiến lược triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển dữ liệu trong các chiến lược, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số hằng năm của tỉnh, thành phố trên cơ sở chi tiết hóa các giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược dữ liệu quốc gia, đồng bộ với kế hoạch phát triển dữ liệu công bố của các bộ, ngành chủ quản các lĩnh vực và phù hợp với điều kiện, nhu cầu, định hướng phát triển của địa phương; đồng thời gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề mới phát sinh, kính đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi thông tin phản hồi để Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, hướng dẫn bổ sung thêm.

Xây dựng thể chế, chính sách của Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Theo Quyết định 142/QĐ-TTg năm 2024, nhiệm vụ xây dựng thể chế, chính sách của Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 như sau:

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số trong đó quy định các hình thức sở hữu dữ liệu, quyền tài sản dữ liệu, chính sách mua bán dữ liệu, đưa dữ liệu trở thành một loại tài sản được pháp luật bảo vệ và tạo thị trường dữ liệu.

- Xây dựng Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, Nghị định quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Xây dựng Nghị định quy định về mua bán, trao đổi dữ liệu riêng, dữ liệu có bản quyền để tạo thị trường dữ liệu; quy định về các dạng dữ liệu đủ điều kiện tham gia mua bán, trao đổi, chuyển nhượng.

- Xây dựng các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị vận hành nền tảng số, hệ thống giao dịch điện tử trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, kết nối, chia sẻ, giao dịch dữ liệu số.

- Xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, các danh mục lưu trữ, kết nối và chia sẻ dữ liệu, các quy định về dữ liệu phi danh tính. Ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến quản lý chất lượng dữ liệu.

- Xây dựng Khung quản trị dữ liệu, kiến trúc dữ liệu và các mục từ điển dữ liệu và bổ sung vào Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam những phiên bản tiếp theo.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu, tư vấn chiến lược quản trị dữ liệu, cung cấp nền tảng, dịch vụ quản trị dữ liệu; phòng chống sự chi phối, thao túng thị trường của các tổ chức, doanh nghiệp có lợi thế nắm giữ khối lượng dữ liệu lớn của Việt Nam.

- Xây dựng và ban hành các nguyên tắc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm, các quy định hướng dẫn về an toàn khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công nhằm duy trì vai trò chủ thể kiểm soát toàn diện của con người trong mọi ứng dụng AI, hài hòa các lợi ích mà ứng dụng AI mang lại đối với các ngành/lĩnh vực trong mọi mặt đời sống xã hội, đồng thời đảm bảo cách tiếp cận AI phù hợp với chuẩn mực đạo đức của con người.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

225 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;