Bổ sung tài sản bị loại trừ giá trị hoạch toán trong kinh doanh bảo hiểm

Ngày 02/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, Thông tư 01/2019/TT-BTC đã bổ sung tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng và giá trị hao mòn lũy kế theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ sở hữu;

 • Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật;

 • Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính, quyền sử dụng đất;

 • Chi phí trả trước, các khoản tạm ứng, trang thiết bị và đồ dùng văn phòng, các khoản phải thu nội bộ;

 • Phải thu phí bảo hiểm gốc quá hạn từ 02 năm trở lên;

 • Phải thu liên quan đến hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm quá hạn từ 02 năm trở lên;

 • Các khoản đầu tư trở lại cho cổ đông góp vốn hoặc người có liên quan quy định tại Luật Doanh nghiệp, trừ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng;

 • Các khoản đầu tư gián tiếp nước ngoài chưa thu hồi được trong vòng 01 năm kể từ khi quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực;

 • Các khoản đầu tư vào các tài sản vượt quá hạn mức quy định của pháp luật;

 • Tài sản tái bảo hiểm tương ứng với dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm của các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm không tuân thủ quy định của pháp luật về nhượng tái bảo hiểm.

 • Phần tài sản có được từ khoản lợi nhuận tài chính phát sinh trong giao dịch bán kết hợp mua lại trái phiếu Chính phủ được thực hiện từ thời điểm 16/02/2019.

Thông tư 01/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 16/02/2019.

- Thanh Lâm -

415 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;